Štampa

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je od strane Vlade Federacije BiH upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje, i to po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen od oba doma Parlamenta Federacije BiH, ali u formi nacrta. 

Prethodno usvojeni amandmani na Prijedlog Zakona od strane Vlade Federacije BiH, na 36. žurnoj sjednici od 20.04.2016. godine, postali su sastavni dio Zakona, te je Zakon vraćen u redovnu proceduru.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 12. sjednici održanoj 21.04.2016 godine usvojio je Zaključak kojim se zadužuje Vlada Federacije BiH da organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu zakona.  

Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 10. sjednici održanoj 30.11.2016. godine usvojio predmetni Zakon u formi nacrta, stekli su se uvjeti za organiziranje i provedbu javne rasprave o Nacrtu zakona.

Slijedom navedenog, Federalno ministarstvo zdravstva je pokrenulo aktivnosti na organiziranju javne rasprave sa svim zainteresiranim relevantnim subjektima, i prikupilo komentare, prijedloge, mišljenja  i sugestije koji će biti uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga zakona, a čime su se stekli uvjeti za organiziranje centralne javne rasprave.  

Centralna javna rasprava o  Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, će se održati 08.05.2017.godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, ul.Hamdije Kreševljakovića br.3.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju centralnoj javnoj raspravi kako bi svojim komentarima prijedlozima i sugestijama dali doprinos definiranju što je moguće kvalitetnijih rješenja koja će biti uzeti u obzir pri izradi teksta prijedloga zakona.

Napominjemo da je tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja dostupan na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva, na tri službena jezika, i to na slijedećom LINKU.

DNEVNI RED