Štampa

Održana centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

.

U velikoj sali Parlamenta Federacije BiH danas je održana završna sesija javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjena o dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Naime, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je od strane Vlade Federacije BiH upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje, i to po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen od oba doma Parlamenta Federacije BiH, ali u formi nacrta.

Prethodno usvojeni amandmani na Prijedlog Zakona od strane Vlade Federacije BiH, na 36. žurnoj sjednici od 20.04.2016. godine, postali su sastavni dio Zakona, te je Zakon vraćen u redovitu proceduru.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 12. sjednici održanoj 21.04.2016 godine usvojio je Zaključak kojim se zadužuje Vlada Federacije BiH da organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu zakona. Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH na 10. sjednici održanoj 30.11.2016. godine usvojio predmetni Zakon u formi nacrta, stekli su se uvjeti za organiziranje i provedbu javne rasprave o Nacrtu zakona.

Slijedom navedenog, Federalno ministarstvo zdravstva je pokrenulo aktivnosti na organiziranju javne rasprave sa svim zainteresiranim relevantnim subjektima, i prikupilo komentare, prijedloge, mišljenja  i sugestije koji će biti uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga zakona, a čime su se stekli uvjeti za organiziranje centralne javne rasprave. 

S tim u vezi, danas je održana završna sesija javne rasprave na koju su pozvani predstavnici klubova političkih stranaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Odbor za zdravstvo Zastupničkog doma Parlamenta BiH, predstavnici klubova Doma Naroda Parlamenta FBiH, predstavnici zdravstvenih ustanova (kliničkih centara i bolnica), vjerskih zajednica, imenovanim bolničkim koordinatorima, predstavnicima kantonalnih ministarstva zdravstva, kao i udrugama oboljelih.

Današnja sesija je tonski snimana te će sve diskusije, kao i svi materijali koji su pristigli u toku javne rasprave, biti uzeti u razmatranje prilikom izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.