Štampa

Raspored održavanja javnih rasprava na razini kantona o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Vlada Federacije BiH je na 91. sjednici održanoj 16.02.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi razmatranja i usvajanja.

Nakon razmatranja i usvajanja Nacrta zakona od strane Zastupničkog doma (ožujak 2017.) i Doma naroda (lipanj 2017.) Parlamenta Federacije BiH, doneseni su zaključci kojima se prihvaća Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao dobra osnova koja može poslužiti za izradu Prijedloga zakona. Također, zaključeno je da se organizira i provede javna rasprava o Nacrtu zakona u trajanju od 90 dana.

S tim u svezi, planirano je da se u narednom razdoblju na razini kantona, a u organizaciji kantonalnih ministarstava zdravstva, organiziraju javne rasprave, a potom i centralna javna rasprava u Parlamentu Federacije BiH.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Unsko-sanskog kantona održat će se 05.07.2017. godine (srijeda) u Sali Skupštine USK, ul. Alije Đerzeleza br. 6, Bihać, u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje SBK održat će se u Travniku 10.07.2017.godine, zgrada Vlade SBK, Stanična 43, sala na II spratu, od 10:00 do 12:00.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Kantona Sarajevo održat će se 13.07.2017. godine u sali Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, u periodu od 10.00-12.00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Posavskog kantona održat će se 11.09.2017. godine (ponedjeljak) u Domaljevcu u Skupštini Županiji Posavske s početkom u 12.00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će se 15.09.2017. godine od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, Ulica maršala Tita br. 53.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Zapadnohercegovačkog kantona održat će se u Širokom Brijegu dana 4. listopada 2017. godine. (srijeda) u zgradi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, ulica Stjepana Radića 37 b, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Kantona 10 održat će se u Livnu, dana 4. listopada 2017. godine (srijeda), u Velikoj Sali zgradi Vlade Kantona 10, ul. Stjepana II. Kotromanića bb, u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Zeničko-dobojskog kantona održat će se u Zenici 09.10.2017. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, u Sali Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići br.2. Zenica.“

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje održat će se dana 11.10.2017. godine u Velikoj sali Parlamenta Federacije BiH, u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, u razdoblju od 11:00 do 13:30.


Više o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje možete pronaći OVDJE