Štampa

Raspored održavanja javnih rasprava na razini kantona o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Vlada Federacije BiH je na 91. sjednici održanoj 16.02.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi razmatranja i usvajanja.

Nakon razmatranja i usvajanja Nacrta zakona od strane Zastupničkog doma (ožujak 2017.) i Doma naroda (lipanj 2017.) Parlamenta Federacije BiH, doneseni su zaključci kojima se prihvaća Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao dobra osnova koja može poslužiti za izradu Prijedloga zakona. Također, zaključeno je da se organizira i provede javna rasprava o Nacrtu zakona u trajanju od 90 dana.

S tim u svezi, planirano je da se u narednom razdoblju na razini kantona, a u organizaciji kantonalnih ministarstava zdravstva, organiziraju javne rasprave, a potom i centralna javna rasprava u Parlamentu Federacije BiH.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Unsko-sanskog kantona održat će se 05.07.2017. godine (srijeda) u Sali Skupštine USK, ul. Alije Đerzeleza br. 6, Bihać, u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje SBK održat će se u Travniku 10.07.2017.godine, zgrada Vlade SBK, Stanična 43, sala na II spratu, od 10:00 do 12:00.

Javna rasprava o Nacrtu zakona za područje Kantona Sarajevo održat će se 13.07.2017. godine u sali Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, u periodu od 10.00-12.00 sati.

Više o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje možete pronaći OVDJE