Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Vlada Federacije BiH je na 91. sjednici održanoj 16.02.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi razmatranja i usvajanja.

Nakon razmatranja i usvajanja Nacrta zakona od strane Zastupničkog doma (ožujak 2017.) i Doma naroda (lipanj 2017.) Parlamenta Federacije BiH, doneseni su zaključci kojima se prihvaća Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao dobra osnova koja može poslužiti za izradu Prijedloga zakona. Također, zaključeno je da se organizira i provede javna rasprava o Nacrtu zakona u trajanju od 90 dana.

S tim u svezi, u proteklom razdoblju su se u organizaciji kantonalnih ministarstava zdravstva organizirale javne rasprave na razini kantona.

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje održat će se dana 11.10.2017. godine u Velikoj sali Parlamenta Federacije BiH, u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, u razdoblju od 11:00 do 13:30.

Više o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje možete pronaći OVDJE