Štampa

SKB Mostar isporučen dio opreme u okviru NeurNet projekta

.

Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar danas je u okviru NeurNet projekta isporučen dio opreme neophodan za umrežavanje u jedinstveni sistem sa bolnicama u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a s ciljem unapređenja dostupnosti te efikasnijeg i kvalitetnijeg tretmana pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti.

Projekat NeurNet „Mreža za zbrinjavanje bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti“ je prekogranični projekat sufinansiran od strane Europske unije u okviru IPA projekta u kojem učestvuju Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti putem uspostavljanja mrežnih referentnih centara i bolnica povezanih modernim ICT tehnologijama. Na taj način, projektom obuhvaćene bolnice iz Federacije BiH i Crne Gore bit će povezane sa referentnim centrima u Zagrebu i Rijeci putem EEG uređaja sa softverom za analizu što će omogućiti audiovizualnu komunikaciju, razmjenu medicinskih podataka, drugo mišljenje, konsultacije i druge medicinske usluge.

Time će se u konačnici povećati kvalitet i dostupnost usluga kroz lakši pristup pacijenata iz FBiH najnovijim metodama liječenja farmakorezistentne epilepsije po preporukama stručnjaka iz referentnih centara, istovremeno smanjujući nepotreban prevoz, stres i zdravstvene rizike za pacijente.

Današnjoj isporuci opreme, pored menadžmenta SKB Mostar, prisustvovali su i projektni partneri iz Republike Hrvatske i Crne Gore, te federalni ministar zdravstva doc. dr. Vjekoslav Mandić koji je ovom prilikom istaknuo uvjerenje da će provedba ovog projekta olakšati rad liječnicima, te doprinijeti boljem i kvalitetnijem tretmanu pacijenata.

U NeurNet projektu s područja Federacije BiH, pored SKB Mostar, uključeni su i Univerzitetski klinički centar Tuzla i Bolnica „Fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj. Konačno uspostavljanje NeurNet mreže, odnosno uvezivanje sa referentnim centrima očekuje se najdalje do kraja godine.