Štampa

Odluka o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću

.

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...

Štampa

Uputstvo za korištenje sredstava transfera "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u FBiH

.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Uputstvo o nadležnostima i postupku pribavljanja dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost kriterija za korištenje sredstava transfera "Tekući transfer drugim nivoima vlasti  – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija listi lijekova u FBiH za 2018.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 10.09.2018. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...