Štampa

Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBIH

Vlada Federacije BiH je na 157. sjednici, održanoj 21. septembra 2010. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na dokument Strategija unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji BiH.

 Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH (380 KB)