Datum objave: 07.01.2020

Obrazac finansijskog izvještavanja za korisnike sredstava dijela prihoda od igara na sreću

U skladu sa potpisanim ugovorima s korisnicima sredstava kojima su Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj 1286/2019 od 07.11.2019. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/19) dodijeljena sredstva za realiziranje programa/projekata iz oblasti: