Istraživanja

Mapiranje dostupnosti usluga i zdravstvenog osoblja u domenu prevencije karcinoma grlića materice, karcinoma dojke i seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH

Uzimajući u obzir javnozdravstveni značaj prevencije raka grlića materice te izazove i mogućnosti koje pruža brzi razvoj tehnologije, UNFPA je podržala Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo u Brčko Distriktu BiH u njihovim nastojanjima da razviju i osuvremene programe za prevenciju i kontrolu raka grlića materice uz posredstvo nevladine organizacije „Partnerstvo za zdravlje“.

Ovaj dokument je proizvod zajedničkih napora zdravstvenih radnika iz BiH da se provede mapiranje postojećih usluga i dostupnih stručnjaka za prevenciju raka grlića materice, kao i za seksualno i reproduktivno zdravlje, da se razmijene informacije i iskustva, te razrade programske smjernice na temelju naučenih lekcija.

Znanja, stavovi i ponašanja spram pušenja kod školske djece

Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) 2008 urađeno je od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, Udruženjem “Partnerstvo za javno zdravlje”, Regionalnim uredom SZO za Europu Copenhagen, CDC USA, i CIDA/CPHA 

Ljudski resursi

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta “Politika primarne zdravstvene zašite na Balkanu” koji finansira Kanadska agencija za međnarodni razvoj, a implementiraju Kanadsko drušvo za međnarodno zdravlje i Queen’s univerzitet. 
Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta “Politika primarne zdravstvene zašite na Balkanu” koji finansira Kanadska agencija za međnarodni razvoj, a implementiraju Kanadsko drušvo za međnarodno zdravlje i Queen’s univerzitet.

Značajnu podršku su dali i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, fondovi zdravstvenog osiguranja kao i zdravstvene i druge ustanove u FBIH.

Svjesni da loše planiranje može rezultirati uzaludnim ulaganjima u ljude i nedovoljnim brojem odgovarajućih zdravstvenih radnika koji bi odgovorili najvažnijim zdravstvenim potrebama, Federalno ministarstvo zdravstva je prihvatilo zahtjevan zadatak identifikovanja postojećih podataka kao i podataka koji su potrebni za bolje planiranje zdravstvenih kadrova jer kreatori zdravstvene politike i pružaoci zdravstvenih usluga često potcjenjuju kompleksnost planiranja ljudskih resursa u zdravstvu.

ESPAD 2008

Istraživanje je sproveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku EMCDDA. Istraživački tim na čelu sa dr Aidom Pilav želi da se zahvali učešću škola i uposlenicima u školama na njihovom velikom entuzijazmu i velikoj pomoći na učešću u istraživanju. Posebno se želimo zahvaliti svim ispitancima. Ovo istraživanje je i sprovdeno za njih i zbog njihovog izbora za zdraviji život. ESPAD je pokazao izvanrednu saradnju između ministarstava i drugih vladinih organizacija. Želimo se zahvaliti istraživačkom timu koji je proveo proces i koordinirao istraživanje, uključujući relevantna ministarstva. Specijalna zahvalnost j EMCDDA – Evropski monitoring centar za droge i ovisnostima od droga u Lisabonu koji je finansijski podržao izvođenje ESPAD istraživanja. Dalje, zahvalnost dugujemo Bjorn Hibell, ESPAD internacionalnom koordinatoru i glavnom istraživaču za njegovu stručnu podršku i pomoć.

Istraživanje je sproveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku EMCDDA. Istraživački tim na čelu sa dr Aidom Pilav želi da se zahvali učešću škola i uposlenicima u školama na njihovom velikom entuzijazmu i velikoj pomoći na učešću u istraživanju. Posebno se želimo zahvaliti svim ispitancima. Ovo istraživanje je i sprovdeno za njih i zbog njihovog izbora za zdraviji život. ESPAD je pokazao izvanrednu saradnju između ministarstava i drugih vladinih organizacija. Želimo se zahvaliti istraživačkom timu koji je proveo proces i koordinirao istraživanje, uključujući relevantna ministarstva. Specijalna zahvalnost j EMCDDA – Evropski monitoring centar za droge i ovisnostima od droga u Lisabonu koji je finansijski podržao izvođenje ESPAD istraživanja. Dalje, zahvalnost dugujemo Bjorn Hibell, ESPAD internacionalnom koordinatoru i glavnom istraživaču za njegovu stručnu podršku i pomoć.