Ime Pozicija Email Telefon Faks Organizacijska jedinica
Vedran Marčinko Pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije vedran.marcinko@fmz.gov.ba + 387 33 226 637 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I EU INTEGRACIJE
Amra Karić Tehnički sekretar amra.karic@fmz.gov.ba + 387 33 226 635 + 387 33 226 637 KABINET MINISTRA
- Pomoćnik ministra za organizaciju i razvoj zdravstvenog sustava - + 387 33 220 542 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG SUSTAVA
- Sekretar Ministarstva - + 387 33 220 929 + 387 33 226 637 -
Goran Čerkez Pomoćnik ministra za za javno zdravlje goran.cerkez@fmz.gov.ba + 387 33 219 205 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE
Sanja Čustović Pomoćnik ministra za farmaciju i kemikalije sanja.custovic@fmz.gov.ba + 387 33 203 780 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA FARMACIJU I KEMIKALIJE
Anamarija Magazinović Pomoćnik ministra za financije i opće poslove anamarija.magazinovic@fmz.gov.ba +387 33 442 042 +387 226 637 SLUŽBA ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE