Projekt za hitni odgovor na COVID-19

PROJEKT ZA HITNI ODGOVOR NA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU

KREDIT SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19 Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) u iznosu od 36.200.000 miliona USD (ekvivalent 33.100.000 miliona EUR) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri.

Država Bosna i Hercegovina je 13. maja 2020. godine potpisala Sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 33.100.000 EUR radi pomoći za finansiranja Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Projekat). Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je dana 01.09.2020. godine.

Cilj Projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19 u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od tri komponente:

- Komponenta 1 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Republici Srpskoj  
Podkomponenta 1.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 1.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 2 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u Federaciji BiH  
Podkomponenta 2.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 2.2: socijalna zaštita i pomoć

- Komponenta 3 – Upravljanje projektom
Podkomponenta 3.1: Republika Srpska
Podkomponenta 3.2: Federacija BiH

U okviru komponente 2 koja se odnosi na FBiH pružit će se neposredna podrška FBiH za sprječavanje dodatnih slučajeva COVID-19, a radi ograničavanja lokalnog prenosa pomoću strategija suzbijanja, kao i za sprječavanje zapadanja u siromaštvo pojedinaca i domaćinstava pogođenih pandemijom. U okviru ove komponente podržava se poboljšanje kapaciteta za otkrivanje bolesti obezbjeđenjem tehničke ekspertize, laboratorijske opreme i sistema za osiguranje brzog pronalaska slučajeva i njihovih kontakata. Projekt će također doprinijeti jačanju pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima s COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente. Njime će se omogućiti vlastima u FBiH da mobiliziraju kapacitete za odgovor na nagli porast slučajeva pomoću obučenih i dobro opremljenih najizloženijih zdravstvenih radnika, finansiranjem opreme i potrepština za jedinice za intenzivnu njegu (ICU) u odabranim bolnicama i obezbjeđivanjem lične zaštitne opreme (LZO) i materijala za kontrolu infekcija u bolnicama i ustanovama primarne zaštite.

Osim toga, pružit će se podrška za jačanje i proširenje sistema socijalne pomoći i socijalne skrbi. Aktivnosti su utvrđene kroz konsultacije s ministarstvima finansija, zdravstva i rada i socijalne politike, a navedene su u nastavku, po podkomponentama. Ograničene su na one koje zahtijevaju neposrednu i hitnu implementaciju.

U okviru podkomponente 2.1 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.957.250 EUR koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema u FBiH finansirat će se i provoditi sljedeće:

a)    Otkrivanje slučajeva, njihovo potvrđivanje i izvještavanje, kao i pronalaženje njihovih kontakata:
-    Jačanje sistema za nadzor bolesti i javnozdravstvenih laboratorija; adekvatno opremanje javnozdravstvenih laboratorija dijagnostičkim setovima, reagensima, itd.;
-    Kombinovanje otkrivanja novih slučajeva sa aktivnim pronalaženjem kontakata, unapređenjem modula sadašnjeg informacionog sistema zdravstvenog sistema za nadzor i pronalaženje kontakata i povezivanjem pružatelja primarne zaštite na njega;
-    Podržavanje epidemiološkog ispitivanja, proširivanjem broja obučenih javnozdravstvenih radnika za poduzimanje pronalaženja kontakata i unapređenjem saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove; i
-    Pružanje na vrijeme podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i aktivnosti odgovora i ublažavanja, unapređenjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i širenje podataka.

b)    Jačanje zdravstvenog sistema:
-    Obuka i smjernice za zdravstvene radnike o identificiranju i liječenju COVID-19; odgovarajućem korištenju lične zaštitne opreme (LZO); nadzoru i sprječavanju širenja respiratornih infekcija u zdravstvenim ustanovama;
-    Nabavka i distribucija lične zaštitne opreme (LZO), u skladu sa smjernicama SZO-a;
-    Obezbjeđenje medicinskih potrepština, uključujući dijagnostičke setove i reagense za koronavirus;
-    Reorginazicija unutar zdravstvenih ustanova radi zadovoljavanja očekivanog porasta potražnje za bolničkim krevetima, i to naročito krevetima za intenzivnu njegu (na primjer, odlaganje neobaveznih procedura, stroga trijaža za prijem i prijevremeno otpuštanje uz kontrolu od strane osoblja za kućnu zdravstvenu njegu); uspostava specijaliziranih jedinica u odabranim bolnicama; uspostava zdravstvenih ustanova na netradicionalnim lokacijama radi pomoći u rješavanju privremenih potreba vezanih za porast broja slučajeva; i
-    Jačanje sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada, uključujući osiguravanje bezbjedne vode i osnovne sanitacije u zdravstvenim ustanovama.

U okviru podkomponente 2.2 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.707.000 EUR a koja se odnosi na privremenu socijalnu podršku i novčanu pomoć za ugrožena domaćinstva i lica u FBiH:

-    Finansirat će se ciljani i vremenski ograničeni novčani transferi ugroženim domaćinstvima koja su negativno pogođena ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kao i socijalne usluge za socijalno ugrožena i starija lica kojima će biti potrebna zaštita i skrb. Finansiranjem će se osigurati održavanje i proširivanje davanja za postojeće i nove korisnike. Novčani transferi obezbjeđivat će se korištenjem postojećeg programa stalne socijalne pomoći (SSP), programa novčanih davanja za starija lica i lica sa invaliditetom u skladu sa relevantnim zakonima o socijalnoj zaštiti, te će biti usklađeni sa smjernicama o obezbjeđivanju jednokratnih hitnih novčanih davanja ugroženim grupama. Pored privremenih novčanih davanja koja će se obezbjeđivati kroz program stalne socijalne pomoći, starijim licima i licima sa invaliditetom koja budu ispunjavala uslove obezbijedit će se jednokratna novčana davanja. Nenovčana pomoć (kao što su paketi za osnovnu njegu i higijenu na per capita osnovi) obezbijedit će se onim ugroženim licima kojima je potrebna trajna skrb i koja borave u specijaliziranim ustanovama. Usluge socijalne skrbi (tj. kućne posjeta tamo gdje su i kada su moguće i potrebne) pružat će se preko socijalnih radnika vezanih za centre za socijalni rad i specijalizirane ustanove onim ciljnim grupama koje se nalaze u karantenama i/ili zaraženim licima koja borave u privatnim domovima ili specijaliziranim ustanovama.

Za implementaciju ovog Projekta rješenjem ministra imenovana je Jedinica za implementaciju Projekta (u daljnjem tekstu: Jedinica) koja je zadužena za implementaciju Hitnog Projekta COVID-19, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom uključujući i podkomponetu za zdravstvo, podkomponentu za socijalnu zaštitu, kao i komponentu Upravljanja Projektom. Za realizaciju projektnih aktivnosti podkompnente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je projektni tim Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postala efektivna početkom oktobra 2020. godine.

Sredstva kredita u podkomponenti Pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema će se koristiti isključivo za nabavku medicinske  i zaštitne opreme, laboratorijske opreme, kao i  i testova. Od potpisivanja kreditnog sporazuma, Federalno ministarstvo zdravstva putem Jedinice za implementaciju koordinira sve potrebne aktivnosti oko finaliziranja Plana nabavke potrebne medicinske i zaštitne opreme uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, donacije iz drugih izvora, kao i potrebe zdravstvenih ustanova. Za finaliziranje plana nabavke obavljene su sve neophodne stručne konsultacije sa strukom, kantonima, uključujući i sve mikrobiološke laboratorije u FBiH koje vrše testiranje na COVID-19. Prioritet u nabavci je dat jačanju kapaciteta laboratorija u smislu jačanje uloge javnog zdravstva kroz nabavku nedostajuće laboratorijske opreme, kao i testova s pratećim potrošnim materijalom, što konačno povezuje i s glavnim ciljem Projekta.

Imajući u vidu činjenicu da je Svjetska Banka u projektnom dokumentu dala mogućnost ugovaranja sa UN agencijama za obavljanje poslova nabavki, Federalno ministarstvo zdravstva se uz saglasnost Vlade Federacije BiH odredilo da UNDP agencija provede procedure nabavke testova, medicinske i zaštitne opreme. Ovo i iz razloga što će postupak nabavke biti usklađen s procedurama Svjetske Banke kao kreditora, te će realizacija nabavke u pogledu količina i kvalitete opreme biti efikasnija.