Publikacije

Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju

Dokument „Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju“ namijenjen je prvenstveno predstavnicima medija i zdravstvenim profesionalcima. Dokument je izrađen u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske, a provodi Asocijacija XY u partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Vodič za pacijente

Vodič za pacijente "Hitna medicinska pomoć i prva pomoć" pripremljen u je u saradnji Federalnog ministarstva zdravstva i Udruženja za razvoj društva "Kap". 

Cilj ovog edukativnog vodiča jeste da se građanima na jednostavan način, uključujući praktična uputstva/upute omogući pristup informacijama o hitnim slučajevima, kao i onima koji nemaju karakter urgentnosti. Vodič možete preuzeti ovdje: 

Smjernice za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine

Izrada „Smjernica za zdravu ishranu djece uzrasta do tri godine“ inicirana je od strane Federalnog ministarstva zdravstva i slijedi kontinuitet prethodno donesenih i usvojenih dokumenata u oblasti ranog dječijeg rasta i razvoja.

Ove Smjernice namijenjene su svim relevantnim pojedincima i institucijama koji se bave ishranom djece; roditeljima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima, odgojno obrazovnim ustanovama i njihovim profesionalcima, osobama koje pripremaju hranu i svim drugim koji se brinu o ishrani dojenčadi i djece.

Uz predstavnike Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF ureda u Bosni i Hercegovini, u izradi Smjernica za zdravu ishranu djece do tri godine učestvovali su i eminentni stručnjaci Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo, kao i primarne pedijatrijske zaštite.

Također, ovaj dokument predstavlja još jedan od rezultata uspješne saradnje ministarstva i UNICEF ureda u BiH.

Priručnik za trening i edukaciju zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici/obitelji

Ovaj priručnik je namijenjen svim zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji se u svom radu susreću sa žrtvama nasilja u porodici. Izrada ovog priručnika predviđena je Strateškim planom za prevenciju nasilja u porodici za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2009–2010 („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/08).

Komunikacija u zdravstvu

Komunikacija između zdravstvenih radnika, kao i s ljudima koji traže pomoć, od centralne su važnosti za uspjeh zdravstvene službe. Unatoč tome, edukacija zdravstvenih radnika - medicinskih sestara, liječnika, pomoćnog i administrativnog osoblja - gotovo nigdje na svijetu ne uključuje sistematsku poduku, koja bi omogućila da učenici u tim školama steknu vještine komuniciranja - a i ostale socijalne vještine koje bi im u budućem radu omogućile da rade bolje, efikasnije, s više zadovoljstva i s boljim učinkom. 

Knjiga "Komunikacija u zdravstvu" namijenjena je zdravstvenim radnicima na svim položajima, jer sadrži u kratkom i jasnom obliku informaciju o vještinama komunikacija, koju će moći upotrijebiti na svoji radnim mjestima. Autori knjige su Nermina Mujagić, Goran Čerkez, Irina Rizvan i Zlatan Peršić.

Izdavač je Fondacija fami, a suizdavači su Federalno ministarstvo zdravstva i Fakultet političkih nauka u Sarajevu.