Zakon o stomatološkoj djelatnosti

Zakon o stomatološkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12)