Ministar

Ministar: Nediljko Rimac


Životopis

Rođen je 7. travnja 1961. godine u Livnu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1988. godine, a opću kirurgiju specijalizirao u Splitu i Zagrebu devet godina poslije. Po završetku studija do 1992. godine radio je kao liječnik u Domu zdravlja u Livnu, a od 1996. godine u Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu. Od 2000. do 2006. godine obnašao je dužnost zastupnika i predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije, a od 2007. do 2013. godine bio je predsjednik Vlade Kantona 10. Od 2014. godine ponovno je, kao član stranke HDZ 1990, zastupnik u Skupštini Kantona 10. Na poziciju federalnog ministra zdravstva imenovan je s pozicije šefa odjela kirurgije, operacijskog bloka te savjetnika ravnateljice za medicinska pitanja u Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“.


Kabinet ministra: 

Titova br. 9

71 000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 226 635  
Telefax: + 387 33 226 637
E-mail: kabinet@fmz.gov.ba 

Tehnički sekretar:

Amra Karić

Telefon: + 387 33 226 635  
Telefax: + 387 33 226 637
E-mail: amra.karic@fmz.gov.ba