Datum objave: 04.02.2020

Obavijest korisnicima sredstava od igara na sreću

Obavještavaju se korisnici kojima su dodijeljena sredstva Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj: 1286/2019 od 07.11.2019.godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 84/19) da je saglasno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj 149/2020 od 30.01.2020.godine rok za realizaciju programa/projekata i izvještavanje prolongiran do 31.03.2020.godine.