Datum objave: 19.02.2020

Edukacija za voditelje psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici

Stručna edukacija za 10 odabranih zdravstvenih radnika i saradnika – uposlenika centara za mentalno zdravlje u zajednici na području Federacije Bosne i Hercegovine, pod nazivom „Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici“ počet će 20.02.2020. godine u Sarajevu.