Datum objave: 27.05.2021

Priprema projekta "Unapređenje zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini"

U sklopu  pripreme projekta "Unapređenje zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini" (Projekt), Federalno ministarstvo zdravstva, kao institucija koja će realizirati Projekt, obezbijedit će potpunu usklađenost realizacije projekta sa ekološkim i društvenim okvirom (Environmental and Social Framework  – ESF) Svjetske banke.