Datum objave: 23.09.2021

Počela "Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici"

fmz za webStručna edukacija za 7 odabranih zdravstvenih radnika i saradnika – uposlenika centara za mentalno zdravlje u zajednici na području Federacije BiH, pod nazivom „Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici“ počela je 16.09.2021. godine u Neumu.