Datum objave: 07.09.2022

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću SKB Mostar

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar objavljen je dana 07.09.2022. godine.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.