Datum objave: 22.09.2023

Počela analiza zdravstvenog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini

Projekt analize zdravstvenog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini, koji je započeo u ovom mjesecu, dat će preporuke za poboljšanje digitalnog zdravlja u našoj zemlji.

Projektom, koji se provodi u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, a  financira sredstvima EU, planirana je analiza na razini primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, s fokusom na stupanj digitalizacije (e-zdravstvo, elektronski zdravstveni kartoni) i potencijal za praćenje digitalnog rada pružalaca usluga (info paneli sa zdravstvenim informacijama).


Ova analiza biće usmjerena, između ostalog, na nadzor zaraznih bolesti, praćenje nezaraznih bolesti, zdravstvene informacije, ljudske resurse, kao i upravljanje zdravstvenim podatcima.

Temeljem ovog uputstva, bit će moguće kritički sagledati efikasnost, kvalitetu i nedostatke postojećeg zdravstvenog informacionog sustava, a dat će se i preporuke za poboljšanje, uzimajući u obzir kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve.