Datum objave: 08.11.2023

Poziv za dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja na Zakon o ljekarničkoj djelatnosti

Federalno ministarstvo zdravstva priprema postupak izrade novog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti, odnosno izmjena i dopuna navedenog zakona.

Važeći Zakon o ljekarničkoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) donesen je 2010. godine, sa podzakonskim aktima koji se donose temeljem navedenog zakona. 

U okviru pripreme novog Zakona, ili izmjena i dopuna važećeg zakona, dana 02.11.2023. godine upućen je poziv kantonalnim ministarstvima zdravstva, kao i farmaceutskim komorama da dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja na Zakon o ljekarničkoj djelatnosti. Iznimno je važno, iz ugla primjene Zakona, identificirati odredbe koje bi trebalo promijeniti u odnosu na važeća pravna rješenja. Stoga je potrebno prijedloge i sugestije dostaviti zajedno s obrazloženjem i analizom, i to putem propisanog Obrasca.

Pozivaju se i ostali zainteresirani subjekti da prijedloge, sugestije i mišljenja na Zakon o ljekarničkoj djelatnosti dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, najdalje do 03. siječnja 2024. godine.

Obrazac za prijedloge, sugestije i mišljenja se mogu preuzeti u elekroničkom formatu ovdje:

Obrazac za dostavljanje komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na propis: Zakon o ljekarničkoj djelatnosti