Datum objave: 25.12.2023

Odluka o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/2, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službe novine Federacije BiH", br.89/15, 11/17 i 87/22), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. žurnoj sjednici, održanoj 21.12.2023. godine, donijela je  Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Odluku možete preuzeti OVDJE

Obrazac narativnog i financijskog izvješća