Datum objave: 15.02.2024

Obilježavanje 15. februara - Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ nizom aktivnosti obilježava 15. februar - Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Tim povodom održan je okrugli stol o temi „Put liječenja djece oboljele od malignih bolesti“, koji je Udruženje organiziralo u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. 


Učesnici okruglo stola razgovarali su o izazovima s kojima se susreću roditelji i djeca oboljela od raka u BiH, kao i mogućim rješenjima za otklanjanje problema s kojima se ova populacija susreće. S tim u vezi, bilo je govora o unapređenju zakonske regulative vezane za bolovanje roditelja oboljele djece tokom intenzivnog bolničkog liječenja, uspostavljanju  sistema praćenja kasnih posljedica liječenja, efikasnijem putu liječenja od primarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, ali i drugim pitanjima od značaja za liječenje i oporavak najmlađih pacijenata.

Savjetnik federalnog ministra zdravstva Zoran Šantić ovom prilikom napomenuo je da se i tretman, kao i liječenje u inostranstvu za djecu s malignim oboljenjima već dugi niz godina finansira sredstvima federalnog Fonda solidarnosti, ali da i dalje treba mulitidisplinarno raditi na unapređenju kako liječenja, tako i oporavka, kao i drugih problema s kojima se susreću djeca i njihove porodice. 

-Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ radi izuzetan, hvale vrijedan posao, jer oni svakog dana komuniciraju i s pacijentima, i s roditeljima, i sa institucijama, te znaju koji su najveći problemi. Danas smo tu svi zajedno, da razgovaramo i afirmativno idemo ka rješavanju tih problema, a ne da oni ostanu samo negdje zabilježeni – naglasio je Šantić.

 Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je tema zaštite porodice i njene funkcionalnosti izuzetno bitna, jer zdrava i sigurna porodica znači zdravo i sigurno društvo. 

-I Ministarstvo rada i socijalne politike će kroz sve svoje programe, aktivnosti i mjere učiniti sve da podrži zdravu i sigurnu porodicu i aktivnosti koje provodi Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“. Potrudit ćemo se, kao i do sada, da u našim politikama, mjerama i budžetu budu obezbijeđeni svi neophodni resursi za rad ovakvih udruženja, te da zakonsku regulativu prilagodimo svemu onome što ovakva udruženja rade – rekao je Delić. 


Direktor Udruženja Fikret Kubat u svom obraćanju je naglasio da se s ovog okruglog stola želi poslati poruka da naša djeca zaslužuju jednakost na svim nivoima, odnosno u zdravstvenoj zaštiti, školi, vrtiću i kompetnoj društvenoj zajednici. 

-Nama je drago da danas možemo s predstavnicima relevantnih institucija da razgovaramo o ovoj temi. Posebno mi je drago što smo, možda, primjer udruženja koje u Sarajevu, Tuzli i Mostaru ima odličnu saradnju. Ovo je jako teško oboljenje za male pacijente, njihove roditelje, medicinsko osoblje, kao i za nas koji pružamo podršku, te je jako važno da razgovaramo i zajednički idemo naprijed – rekao je Kubat. 

Kubat je, također, naglasio važnost ranog prepoznavanja simptoma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i pravovremenog upućivanja na hematoonkološki odjel kako bi se djeci što prije uspostavila dijagnoza i započelo liječenje. 

On je dodao i to da se Roditeljska kuća u Tuzli planira otvoriti u aprilu i da će tako mališani iz Tuzlanskog kantona, kao i Brčko Distrikta i dijela Republike Srpske dobiti drugi dom. 

Okruglom stolu su prisustvovali i pojedini predstavnici kantonalnih ministarstava zdravstva i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, hematoonkoloških odjela iz Sarajeva, Tuzle i Mostara, pedijatrijskih službi, ali i predstavnici zakonodavne vlasti Federacije BiH.