Datum objave: 11.04.2024

Naredba o Listi teških bolesti, odnosno tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti

Temeljem članka 5. stavak (2) Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije BiH“, br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23) federalni ministar zdravstva donio je Naredbu o Listi teških bolesti, odnosno tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti:

Naredba 

Naredba je objavljena u 
Službenim novinama Federacije BiH, broj 23/24.