Datum objave: 23.04.2024

Evropska sedmica imunizacije: 21 – 27. april

Evropska sedmica imunizacije obilježava se svake godine, posljednje sedmice aprila, kako bi se promovirala svijest o važnosti imunizacije u prevenciji bolesti i zaštiti života. 

Ovogodišnja Evropska sedmica imunizacije ima poseban značaj jer se ove godine obilježava i 50. godišnjica Proširenog programa imunizacije. U znak sjećanja na ovu prekretnicu, globalna kampanja će proslaviti izuzetna dostignuća Proširenog programa imunizacije u posljednjih 5 decenija u zaštiti više generacija od ozbiljnih bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Također, naglasit će se i hitna potreba da se postigne visok i održiv obuhvat vakcinacijom u svakoj zajednici kako bi se, sada i u budućnosti, spriječilo izbijanje vakcinom preventabilnih bolesti. 


Pitanje zaštite zdravlja stanovništva, posebno djece, i provođenje imunizacije je najznačajnija aktivnost u sistemu zdravstvene zaštite. 

Doktrinarni pristup u medicini je provođenje imunizacije kao jedne od najuspješnijih i najisplativijih javnozdravstvenih mjera zdravstvene zaštite u svijetu, a u Bosni i Hercegovini provođenje Programa obavezne imunizacije ima dugu tradiciju i tome se uvijek poklanjala posebna pažnja. 

Tokom pandemije COVID-19 zabilježen je pad obuhata imunizacijom. Kao rezultat toga, u svijetu se ponovo pojavljuju oboljenja poput difterije i bolesti malih boginja.

Vakcinacija je jedno od najvećih medicinskih, ali i civilizacijskih dostignuća, te je obaveza cjelokupnog društva da ulaže kontinuirane napore na unapređenju programa imunizacije i povećanja obuhvata vakcinacijom.