Datum objave: 09.05.2024

U Tešnju, Goraždu, Bihaću i Stocu predstavljen program koji promovira zdrave stilove života

U Tešnju, Goraždu, Bihaću i Stocu predstavljen je projekt “Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”. Program je usmjeren na uključivanje žena, muškaraca i mladih u stvaranje zajednica koje će usvojiti i provoditi zdrave životne stilove. Projekt će osigurati strateški pristup općina u oblasti prevencije bolesti i promociji zdravlja u 25 lokalnih zajednica u BiH, od čega u 13 u Federaciji BiH.

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić je kazao da je projekt "Zdrave zajednice" posebno značajan za ovaj lokalitet jer je Općina osnivač tri zdravstvene ustanove.

"Zdravstvene politike važan su dio razvoja Tešnja. Činjenica da smo osnivači Opće bolnice Tešanj pojačava našu potrebu za savremenim tokovima zdravstvenih sistema, usluga i percepcije zdravstvenih sistema krajnjih korisnika. Nadamo se da će benefit ovog projekta osjetiti naši sugrađani, pacijenti i korisnici Opće bolnice. Projekt se ne odnosi čisto na zdravstvenu infrastrukturu i na opremanje zdravstvenih ustanova već na zdrave stilove života, na način organizacije života i prevenciju i potpuno drugačiju kulturu življenja", naveo je Huskić.


Gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović istakao je da je projekat sveobuhvatan i da je jako važan za lokalnu zajednicu. 

"Projekat ima poveznicu s Domom zdravlja i direktno s Ministarstvom obrazovanja što čini jedan cjelokupni sistem djelovanja. Stanovništvo mora biti informirano o prevenciji bolesti i radit ćemo na promociji zdravlja i zdravih životnih stilova. Drago mi je da će i Zdravstveni savjet biti uključen, kao i nadležno Ministarstvo zdravstva", kazao je Imamović.Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković izrazio je zadovoljstvo što je upravo ovaj grad kao jedna od jedinica lokalne samouprave dio ovog projekta. 

“Nadam se da će ovaj projekt biti uspješan i u našem gradu i da ćemo iz njega izvući dobre pouke. Koliko vidimo radi se o najbitnijoj stvari, a to je da imamo zdravu zajednicu”, istakao je Bošković.   

U okviru projekta, više od 1.000.000 građana i građanki će dostići zdravstvenu informiranost i povećati učešće u zagovaranju i aktivnostima na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u 25 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Osiguravanje kvalitetne, dostupne javne zdravstvene zaštite za sve, uključujući marginalizirane grupe, jedan je od ključnih reformskih prioriteta Bosne i Hercegovine. 

Projekat „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“ zajednička je inicijativa Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koji finansira Vlada Švicarske, a implementira Institut za populaciju i razvoj.