Datum objave: 13.05.2024

Više od 200 sudionika na obilježavanju Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Neumu

Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, 12. svibanj, obilježen je trodnevnom konferencijom pod sloganom “Naše medicinske sestre/tehničari. Naša budućnost” u hotelu Grand u Neumu. 

Na konferenciji koja je okupila više od 200 medicinskih sestara i tehničara, predstavnika entitetskih ministarstava i rukovodilaca zdravstvenih ustanova održana su brojna izlaganja domaćih i regionalnih medicinskih sestara/tehničara, kao i panel diskusije. 

Federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac na otvaranju konferencije je naglasio ulogu medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu.

“Najveći dio svog radnog vijeka proveo sam u operacionoj sali kao kirurg i prvi moj suradnik je bila medicinska sestra, odnosno tehničar. Ja znam šta znači imati kvalitetnu medicinsku sestru za prvog suradnika, to je zlato. Kada morate donijeti pravu i brzu odluku i kad imate pored sebe medicinsku sestru koja vas u okviru svojih kompetencija prati, onda je to bogatstvo. Mi kao nosioci odgovornih funkcija trebamo riješiti status sestara. Jedina komora koja nije riješena to je komora medicinskih sestara. Ja ću se uistinu zalagati i kroz zakonsku regulativu da vaš status riješimo na jedan kvalitetan i zakonit način" naglasio je ministar Rimac.


Tijekom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim uspjesima u okviru projekta "Jačanje sestrinstva u BiH", ali i o budućim aktivnostima u cilju unapređenja sestrinske profesije.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez istakao je važnost uloge medicinskih sestara, naglašavajući da je cilj uspostaviti sustav u kojem će medicinske sestre biti temelj brojnih usluga. 

“Prije svega, da rade ono što je potrebno stanovništvu, tu mislimo na patronažu, palijativnu njegu, a u isto vrijeme da sve sestre koje imaju visoko obrazovanje postavimo na mjesta gdje mnoge poslove mogu samostalno raditi, poput onih koje su do sada radili samo liječnici. Kvaliteta zdravstvene usluge, odnosno zadovoljstvo pacijenta izravno zavisi od medicinske sestre jer koliko ona pruži dobru i kvalitetnu njegu toliko je bolji i brži oporavak svakog od naših pacijenata ili ljudi koji zatraže pomoć. Našim sestrama moramo osigurati adekvatne financije, ali osim toga mora se stvoriti i neka društvena sigurnost jer mnoge odlaze u inozemstvo upravo iz razloga bolje i veće sigurnosti za svoju djecu”, kazao je Čerkez.


Menadžer projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” Eldin Fišeković rekao je kako je u okviru navedenog projekta, koji ima tri komponente, u velikoj mjeri standardizirana sestrinska praksa, te da projekt podržava uvođenje održivog modela polivalentne patronaže, odnosno sestrinstva u zajednici.

“Vrlo agresivno smo krenuli u ekspanziju širenja ovog modela, ne samo u Federaciji BiH nego i u Republici Srpskoj i očekujemo da ćemo do kraja implementacije ovog projekta imati pokrivenost od gotovo 80% teritorija BiH i dostupnost ovih usluga svim kategorijama stanovništva, a osobito onima koji se smatraju ranjivim kategorijama. U konačnici, projekt jako ulaže u jačanje kapaciteta medicinskih sestara i tehničara na rukovodećim pozicijama podržavajući jačanje njihovih menadžerskih, odnosno liderskih sposobnosti”, naglasio je Fišeković.


Projekat financira Vlada Švicarske, a provodi Fondacija fami, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.