Datum objave: 24.05.2024

Predstavnici zemalja članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope na tematskom sastanku u Banjoj Luci

U Banjoj Luci je održan dvodnevni tematski sastanak Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (SEEHN), posvećen jačanju sestrinstva u zemljama članicama Mreže. 

Događaj je organiziran u periodu kada Bosna i Hercegovina predsjedava SEEHN-om, a istaknuto je da su uloženi veliki napori u jačanju sestrinstva, koje je temeljni stub zdravstvenih sistema, značajno doprinoseći pružanju kvalitetne njege pacijenata.


“Ovim događajem želimo skrenuti pažnju na važnost sestrinske profesije i sagledati u kojoj smo fazi sestrinstva u BiH u odnosu na jugoistočnu Evropu. Sestrinstvo je kičma zdravstvenog sistema i ključni faktor za kvalitetno i efikasno zdravstvo” istakao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.

Teme sastanka bili su, između ostalog, prioriteti za jačanje sestrinstva u Jugoistočnoj Evropi, mapa puta za Regionalni razvojni centar za sestrinstvo, razmjena iskustava, najboljih praksi i inovativnih pristupa zemalja Jugoistočne Evrope, kao i rješavanje problema nedostatka i migracija zdravstvenih radnika.

Razgovaralo se i o razvoju akcionih planova za kontinuirano profesionalno obrazovanje kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenih sistema koji se razvijaju, te pružila visokokvalitetna zdravstvena zaštita u regionu.


Na sastanku su učestvovali predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnici zemalja članica Mreže, Svjetske zdravstvene organizacije, Projekta jačanja sestrinstva u BiH, te zdravstvenih ustanova iz naše zemlje i regiona.