Datum objave: 28.05.2024

Potpisani memorandumi o suradnji s gradonačelnicima i načelnicima 25 lokalnih zajednica u okviru projekta “Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”

U Banjoj Luci je predstavljen projekt “Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”, koji predstavlja zajedničku inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a ima za cilj unapređenje zdravlja stanovništva.

Konferenciji u Banjoj Luci su prisustvovali načelnici i gradonačelnici lokalnih zajednica koje su izabrane za učešće u projektu i s kojima su potpisani memorandumi o suradnji. 


Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez istakao je da je ovo vizija zajednica i društva u kakvom želimo biti, kao i života kakav želimo da živimo.   

„Ono što želim reći i čega mnogi nisu svjesni jeste da zdravlje nije samo odlazak liječniku i pristup bolnicama. Naprotiv, na zdravlje u mnogome možemo utjecati i mi sami, ali i cjelokupna zajednica u kojoj živimo. Sva istraživanja su pokazala da sami zdravstveni sustavi u konačnici utječu mnogo manje od 50% na samo zdravlje svakog pojedinca, dok zapravo na zdravlje najviše utječu osobni i okolišni čimbenici rizika. Stoga kroz ovaj projekt, odnosno viziju, prije svega, želimo da mijenjamo svijest građana, ne samo u kontekstu zaštite osobnog, nego i zdravlja cjelokupne zajednice. Na tome namjeravamo raditi zajedno sa svim kreatorima politika, odnosno gradonačelnicima, načelnicima, nastavnicima, privrednicima, liječnicima i svim drugim članovima zajednice. Zajedno možemo i trebamo stvarati okruženje u kojem će i najmlađima i najstarijima biti dostupno i prilagođeno sve ono što život čini ugodnijim i zdravijim, te doprinosi blagostanju“ rekao je Čerkez. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović kazao je da je ideja projekta da se u zajednicama partnerski radi na programima promocije zdravlja i prevencije bolesti, te da u tim aktivnostima, osim zdravstvenih djelatnika i ustanova, sudjeluje i društvena zajednica, kao i sami građani. 

“Prevencija i briga o zdravlju moraju polaziti od samog pojedinca, a za to je potrebno da zajedno razvijamo visoku razinu svijesti o važnosti brige o zdravlju i prakticiranju zdravih životnih stolova, odnosno da proširimo brigu o zdravlju stanovništva i na aktere izvan zdravstvenih ustanova. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je ovaj pristup brizi o zdravlju predvidjelo i kroz novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim je definirana jedna vrsta transformacije službi unutar domova zdravlja i uspostavljanje centara za promociju zdravlja i prevenciju bolesti, a što će, takođe, doprinijeti realizaciji ovog projekta.“

Zamjenik šefa misije i direktor za suradnju Veleposlanstva Švicarske u Bosni i Hercegovini Siroco Messerli kazao je da je Švicarska već više od 20 godina važan partne u unaprijeđenju zdravstvenog sustava u BiH. 

„Fokusirani smo na primarnu zdravstvenu zaštitu i smanjenje nezaraznih bolesti. „Program „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj unapređenje zdravstvene pismenosti za više od milijun građana, promoviranje zdravih stilova života i unapređenje zdravstvenih usluga. U naredne četiri godine Švicarska će izdvojiti 10,7 milijuna KM za unapređenje prevencije bolesti i promociju zdravlja u 25 općina u BiH. Pohvaljujemo zdravstvene vlasti, lokalne samouprave, škole i ljude u lokalnim zajednicama na njihovoj posvećenosti reformi zdravstvenog sustava i proširenju usluga na sve građane, posebno marginalizirane i ugrožene“, rekao je Messerli.  


Direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić objasnila je da „Zdrave zajednice“ predstavljaju koncept trajnih promjena u području prevencije bolesti i promocije zdravlja koje vode ka kvalitetnijem životu građana.  

“Zdrava zajednica je mjesto gdje dobro počinjemo i gdje se razvijamo - tu djeci postavljamo temelje za zdrav život. U zdravoj zajednici možemo živjeti i raditi dobro, jer tu osiguravamo da odrasli imaju priliku da žive zdrav život u zdravom okruženju i imaju pristup dobrom zaposlenju. I na kraju, u zdravoj zajednici je dobro i starenje i u njoj starije osobe kapitaliziraju dobro obavljeni posao kako bi doživjele zdravu i duboku starost, a ujedno mogu biti kvalitetan resurs zajednici. Da bismo to ostvarili, planirana je revizija legislativnog okvira s ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti opće populacije, osnivanje jedinica za promociju zdravlja i prevenciju bolesti u okviru domova zdravlja, osnivanje i jačanje općinskih zdravstvenih savjeta, odnosno odbora za zdravstvo općina, provođenje programa prevencije nezaraznih bolesti i promocije zdravlja u zajednici, osigurana provedba programa prevencije, uključujući i zdrave stilove života, u obrazovnim i predškolskim ustanovama, te podizanje zdravstvene pismenosti i uključivanje građana u procese donošenja odluka  za unapređenje i provedbu javnih politika u području javnog zdravlja. Ovo planiramo ostvariti u tri faze projekta, u ukupnom trajanju 12 godina, a prva faza je započela 01. studenog 2023. godine i trajat će četiri godine, do 31. listopada 2027. godine”, kazala je Osmanagić.

Projekat „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“ financijski podržava Vlade Švicarske, a implementira Institut za populaciju i razvoj.