Datum objave: 09.07.2024

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici usvojila odluke iz područja zdravstva

Vlada Federacije BiH na današnjoj 95. hitnoj sjednici usvojila je više odluka iz područja zdravstva.

Predloženo da se transplantacija, pod određenim uvjetima, može provoditi od nesrodnog živog darivatelja

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, te ga uputila u žurnu parlamentarnu proceduru na usvajanje. 

Člankom 20. Zakona propisano je da se uzimanje organa odnosno tkiva od živog darivatelja, može provoditi u korist primatelja organa odnosno tkiva samo u slučaju rodbinske veze. Pod rodbinskom vezom smatraju se roditelji, djeca, brat odnosno sestra, krvni srodnici, te srodnici po tazbini koji su punoljetni i duševno zdravi i poslovno sposobni za davanje pristanka za uzimanje organa i tkiva.

Dopunom Zakona se predviđa uvođenje izuzeća u ovom članku, čime se otvara mogućnost transplantacije i sa živog nesrodnog darivatelja, ali samo u određenim okolnostima, kada postoji opravdana potreba i pod strogo zakonom utvrđenim uvjetima. Zakonskim reguliranjem izuzeća, cilj je otkloniti i potencijalne opasnosti od trgovine, to jest kupoprodaje ljudskih organa. 

Žurnu izmjenu Zakona o transplantaciji organa i tkiva u FBiH zatražio je Kolegij Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svojim zaključkom od 08.07.2024. godine i zadužio Vladu Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo zdravstva, da do 10. srpnja Parlamentu dostavi izmjene ovog Zakona, čime bi se omogućila „transplantacija oboljelim osobama bez ograničenja u smislu rodbinskih veza pogodnih za darivanje, odnosno da donor može biti punoljetna zdrava osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost, ili da zakon predvidi izuzetke“.  

Vlada Federacije BiH je prihvatila reguliranje izuzeća.

Stoga se dopunama Zakona pokušava, na objektivan način, omogućiti uzimanje organa, odnosno tkiva od nesrodnog živog darivatelja, i to isključivo i jedino kao izuzeće, uz primjenu određenih pravila i postavljenih uvjeta. Tako se uz etičko povjerenstvo, normira i formiranje multidisciplinarnog stručnog tima koji će, kao određena pomoć etičkom povjerenstvu, imati primarnu ulogu i zadatak baviti se, procijeniti i analizirati razloge darivanja organa. Multidisciplinarni stručni tim se formira za svaku transplantaciju posebno i odnosi se samo na predviđeni zahvat kod nesrodnog živog darivatelja.

Omogućen lijek za jedinu pacijenticu u BiH oboljelu od akutne intermitentne porfirije

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o nabavi lijeka za jedinu pacijenticu u BiH oboljelu od akutne intermitentne porfirije.

Vlada Federacije BiH zadužila je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da iz Tekuće rezerve Zavoda za 2024. godinu financira nabavu lijeka generičkog naziva givosiran, u mjesečnom iznosu od 59.278,96 KM, odnosno 711.347,49 KM godišnje, što je produkt uspješnih pregovora Federalnog ministarstva zdravstva i dobavljača. Također je zaključeno da će Vlada iz Tekuće rezerve Proračuna za 2024. godinu osigurati ova sredstva za pokriće nabave lijeka.

Federalno ministarstvo zdravstva u Informaciji je navelo da je indicirano žurno započeti terapiju ovim lijekom, s obzirom da je život pacijentice ugrožen ukoliko se bolest ne liječi. 

Inače, ovo Ministarstvo je započelo aktivnosti na izradi sustavnih rješenja problematike rijetkih bolesti u FBiH, što podrazumijeva i izradu Zakona o rijetkim bolestima koji će, shodno podijeljenim mjerodavnostima, normirati ne samo registraciju i evidenciju, nego i financiranje liječenja oboljelih od rijetkih bolesti. 

Preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o provođenju preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura.

U navedenim uvjetima koji kontinuirano negativno utječu na zdravlje pučanstva, a posebno kroničnih bolesnika, trudnica, djece, djelatnika koji rade na otvorenom, ali i zdravih mladih ljudi koji veliki dio dana provode na ulicama, kao i radno-aktivnog pučanstva, Federalno ministarstvo zdravstva ocjenjuje da je, s ciljem smanjenja rizika za zdravlje pučanstva, potrebno poduzeti sljedeće preporučene mjere: 

Da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u 07.00 ujutro. 

Da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite pruži kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i osobama starijim od 65 godina.

Da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do 10:00 sati ujutro. 

Da poslodavci uposlenima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomjere na 06:00 ujutro. Ako tehnologija posla to ne dozvoljava treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati. Radno vrijeme se može skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Preporuka je da se uposlenim kroničnim bolesnicima u ovom razdoblju omogući korištenje godišnjeg odmora. Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima. 

Ustanove koje s radom počinju u 09:00 da početak radnog vremena pomjere na 08:00 sati.  

Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće. 

U slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka. 

Da se pučanstvo kontinuirano izvješćuje o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 17 sati, nošenje široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, osobe koje putuju da prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti itd.).

Da se savjetuje pučanstvu boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da se pri tome vodi računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 5 stepeni Celzijusa.  

Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i kantonalna ministarstva zdravstva, a radi osiguranja provođenja navedenih mjera na području kantona, odnosno organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite kao i funkcioniranja zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura. 

Vlada je zadužila i resorna federalna ministarstva da svako u okviru svojih ovlasti utvrdi preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim razinama vlasti. 

Vlada FBiH: Privremeni Upravi odbor UKC Sarajevo dužan raditi u punom kapacitetu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici utvrdila Mišljenje kojim je suglasna s Mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, da je privremeni Upravni odbor UKC Sarajevo dužan raditi u punom kapacitetu i donositi odluke iz svoje nadležnosti sve dok Vlada FBiH ne donese Rješenje o njegovom razrješenju.

Federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac jutros je održao sastanak s predsjednikom privremenog UO Benjaminom Kulovcem i v.d. direktoricom UKC Sarajevo prof.dr. Hajrijom Maksić, tijekom kojeg je dao punu potporu UKC Sarajevo.

Na sastanku je razgovarano o svim trenutnim problemima u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te iskazana spremnost za nastavak suradnje u cilju unapređenja rada UKC Sarajevo.