Registar DDD firmi u FBiH

Registar firmi koje imaju rješenje Federalnog ministarstva zdravstva za obavljenje DDD poslova u FBiH

Temeljem Pravilnika o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16), Federalno ministarstvo zdravstva je sljedećim firmama izdalo rješenja:

NAPOMENA: Registar je posljednji put ažuriran 20.09.2023. godine.