Štampa

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANA STRUČNE KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA PROVJERU ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH UVJETA SOFTVERSKIH RJEŠENJA PO ZAHTJEVU PONUĐAČA

23.02.2021. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANA STRUČNE KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA PROVJERU ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH UVJETA SOFTVERSKIH RJEŠENJA PO ZAHTJEVU PONUĐAČA

Gdje se nalazimo?