Štampa

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ZAŠTITE PRAVA OSOBA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA FEDERACIJE BIH

08.07.2022. godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje

Štampa

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SKB MOSTAR

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Poništenje Ponovnog Javnog oglasa za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR (PREUZMI)

Poništenje Ponovnog Javnog oglasa objavljeno je u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz" dana 24.06.2022. godine, te u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.

Štampa

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SKB MOSTAR

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Ponovni Javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR (PREUZMI)

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz", dana 24.06.2022. godine, te u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.

Gdje se nalazimo?