Štampa

Ponovni javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika Federacije BiH u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Ponovni javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla objavljen je dana 21.11.2022. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 23.11.2022. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 93/22.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, do 08.12.2022. godine.


Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je na OVDJE

Štampa

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar objavljen je dana 07.09.2022. godine.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je na OVDJE

Štampa

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 07.09.2022. u Večernjem listu i u Dnevnom avazu.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je OVDJE

Gdje se nalazimo?