Datum objave: 07.09.2022

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama FBiH

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 07.09.2022. u Večernjem listu i u Dnevnom avazu.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.