Datum objave: 23.05.2023

Potreba uključivanja većeg broja bh. stručnjaka u ekspertna tijela Svjetske zdravstvene organizacije

Marija Kishman Hristovska iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Kopenhagenu i šef ureda SZO u BiH Erwin Coreman razgovarali su s predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva o budućim zajedničkim aktivnostima s posebnim akcentom na izradi Strategije suradnje SZO i Federalnog ministarstva zdravstva.
Ovaj dokument podrazumijeva dugoročni strateški pristup i trebao bi da definira područja i modele suradnje SZO i Federalnog ministarstva zdravstva u narednih 5 – 7 godina. 
Tokom sastanka naglašena je i potreba uključivanja većeg broja bh. stručnjaka u eksperna tijela Svjetske zdravstvene organizacije, pogotovo u oblasti mentalnog zdravlja, te odgovora na krizne situacije. Tom prilikom se razgovaralo i o programu čiji je cilj jačanje primarne zdravstvene zaštite.