Datum objave: 28.07.2023

Dostavljanje prijedloga, sugestija i mišljenja za izradu novih sustavnih zakona iz područja zdravstva - poziv

Federalno ministarstvo priprema postupak izrade novih sustavnih zakona iz područja zdravstva, i to: Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno njihovih izmjena i dopuna.

Nesporno je da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13) donijet 2010. godine s podzakonskim aktima koji se donose temeljem navedenog zakona. Također, važeći je još uvijek Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), zajedno s podzakonskim aktima donijetim na temelju tog zakona. Navedeni propisi su dostupni na www.fmoh.gov.ba.

Sukladno  Poglavlju III član 2b. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, područje zdravstva spada u nadležnosti federalne vlasti i kantona. Suglasno odredbi članka III. 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a prednje nadležnosti mogu se ispunjavati zajednički ili zasebno ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti. Međutim, suglasno odredbi člana III. 3. (3) federalna vlast ima pravo stvarati politiku i donositi zakone glede svake od ovih nadležnosti.

Slijedom toga, potrebno je da se u roku od 30 dana dostave prijedlozi, sugestije i mišljenja na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, a koje bi trebalo promijeniti u odnosu na važeća pravna rješenja u ovim zakonima, zajedno s obrazloženjem i analizom.

Prijedloge, sugestije i mišljenja potrebno je dostaviti isključivo na kreiranom obrascu za tu namjenu. Obrasci se mogu preuzeti u elektroničkom formatu ovdje:

Obrazac za dostavljanje komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na propis: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Obrazac za dostavljanje komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na propis: Zakon o zdravstvenom osiguranju