Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine FBiH", broj 33/03)