Zakon o krvi i krvnim sastojcima

Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 09/10)