Štampa

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva zdravstva

.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu Federalnog ministarstva zdravstva (830 KB)

Plan javnih nabavki za 2019. godinu Federalnog ministarstva zdravstva (204 KB)

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Federalnog ministarstva zdravstva (203 KB)


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva zdravstva:

PREUZMI OBRAZAC - 2019. godina.

 
PREUZMI OBRAZAC - 2018. godina.


PREUZMI OBRAZAC - 2017. godina.


 PREUZMI OBRAZAC - 2016. godina. 


  PREUZMI OBRAZAC - 2015. godina.