Štampa

Javni poziv za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Štampa

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima u okviru RHRF projekta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Projekat “Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH”
SDC Grant TF 0A4795

JAVNI POZIV
za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima

Federalno ministarstvo zdravstva poziva sve javne neprofitne organizacije i ustanove/institucije, kao i nevladin sektor koje su registrirane u lokalnim zajednicama Mostar i Zenica, a čije su aktivnosti usmjerene ka promociji zdravlja i prevenciji nezaraznih bolesti, odnosno četiri zdravstvena riziko-faktora (pušenje, konzumiranje alkohola, nezdrava ishrana i fizička neaktivnost), da podnesu prijavu za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima, a koji će se provoditi u pripadajućoj lokalnoj zajednici.

Grant sredstvima se mogu podržati projekti koji su zasnovani na dokazima i usmjereni na:

1.    Smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda
2.    Smanjenje konzumacije alkohola
3.    Zdravu ishranu
4.    Povećanje fizičke aktivnosti

Cilj projekta: Promjena stavova i ponašanja kod navedena četiri faktora rizika

Makismalni iznos grant sredstava koji se dodjeljuju iznosi do 20.000,00 KM.

Podnositelji prijedloga Projekta mogu dobiti maksimalno dva granta, pod uvjetom da se bave različitim faktorima zdravstvenih rizika.

Period implementacije: Aplicirani projekt ne smije trajati kraće od jednog (1), niti duže od tri (3) mjeseca.

Prijava projektnog prijedloga mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
1) Prijava mora biti dostavljena u roku propisanom u javnom natječaju;
2) Prijava mora biti dostavljena na propisanim obrascima;
3) Svi obrasci moraju biti potpisani i ovjereni;
4) Prijava mora sadržavati svu obaveznu dokumentaciju.
    
Prijave koje ne ispunjavaju opće uvjete će biti odbačene.

Proces evaluacije će se provesti u skladu s Priručnikom za dodjelu grantova u dva koraka:

1)    Administrativna usuglašenost i provjera kvalificiranosti;
2)    Evaluacija kvalitete

Ocjena kvalitete podnesene ponude sastoji se od tri seta kriterija koji će se primijeniti na ponude koje prođu administrativnu provjeru i provjeru kvalificiranosti:

1.    Kriteriji relevantnosti;
2.    Operativni kriteriji;  
3.    Kriteriji održivosti;

Sredstva namjenjena za male projekte zasnovane na dokazima osigurana su iz projekta Smanjenje faktora zdravstvenih rizika stanovništva u BiH kojeg financira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), koja u partnerstvu sa Svjetskom bankom putem Trust fonda pruža podršku Federalnom ministarstvu zdravstva BiH pri dizajniranju i implementaciji efikasnih promotivnih i preventivnih programa za smanjenje faktora rizika za odabrane masovne nezarazne kronične bolesti među populacijom.

Uz ovaj tekst Javnog poziva, potrebne dokumente, informacije i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje:

Priručnik za grantove
Zahtjev
Opis projekta
Primjer logičkog okvira i
Primjer tabele za budžet/proračun

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2019. godine.

Prijave se podnose isključivo na obrascu projektnog prijedloga putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu kako slijedi:Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine
Sektor za implementaciju projekata
Titova 9, 71000 Sarajevo

Predmet: Podnošenje prijave za dodjeljivanje bespovratnih sredstva
Za: Komisija za evaluaciju prijedloga projekata Federalnog ministarstva zdravstva
Ne otvaraj! Otvara ISKLJUČIVO Komisija za evaluaciju prijedloga projekataNepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sva dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu se dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga, sa jasno naznačenim nazivom Javnog poziva u predmetu poruke i to na sljedeću e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove prijavljenih sudionika, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjev u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Štampa

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures; Contract title: Supply of Video EEG devices and EEG and analysis station; Publication reference: 01-37-5104-2/18


Standard advertisement for local publication of local open tender procedures
Contract title: Supply of Video EEG devices and EEG and analysis station
Publication reference: 01-37-5104-2/18


The Federal Ministry of Health, for the purpose of implementation of the project NeurNet, intends to award a supply contract for supply of Video EEG devices and EEG analysis station in Mostar, Tuzla and Nova Bila with financial assistance from the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020. The tender dossier is available from the Federal Ministry of Health, Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and will also be published on the Federal Ministry of Health website.

The deadline for submission of tenders is 22 October 2018 at 12:00. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the same website as mentioned above.

Corrigendum No:1 to the CONTRACT NOTICE
Corrigendum No:1a


The tender dossier:

a14_declaration_honour_en
BOS Instrukcija o oslobađanju po IPA II - 10 11 2015
c2_contractnotice_en
c4b_itt_en
c4c_contract_en
c4d_specialconditions_en
c4e_annexigc_en
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en
c4g_annexivfinoffer_en
c4j_admingrid_en
c4k_evalgrid_en
c4l_tenderform_en
c4o1_fif_en
c4o2_lefind_en
c4o3_lefcompany_en
c4o4_lefpublic_en
c11_provfinalaccept_en
Invit letter
letter of invitation


Gdje se nalazimo?