Štampa

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

U Sarajevu je danas u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva započelo profesionalno usavršavanje iz zdravstvenog menadžmenta za rukovodioce domova zdravlja i bolnica.
Ovaj program profesionalnog usavršavanje se provodi u okviru druge komponente HSEP-a, a edukaciju u saradnji sa medicinskim fakultetima u FBiH vrši konsultantska kuća „Andrija Štampar-Škola javnog zdravlja“ iz Zagreba.

Današnjim predavanjima je počela edukacija predstavnika domova zdravlja i bolnica iz Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Bosanskopodrinjskog kantona, a isti program za rukovodioce iz Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Posavskog kantona kreće u srijedu, 18. februara, u Tuzli. Edukacija za predstavnike domova zdravlja i bolnica iz ostala četiri kantona počinje u ponedjeljak, 23. februara u Mostaru.

Cilj edukacije iz zdravstvenog menadžmenta je unapređenje upravljačkih i menadžerskih vještina zdravstvenih radnika koji rade na rukovodećim pozicijama u svojim ustanovama, odnosno institucijama. Treba istaći da se, pored programa edukacije, u okviru HSEP-a radi i na akademskom razvoju postdiplomskog studija iz zdravstvenog menadžmenta.

Kroz ovaj program profesionalnog usavršavanja će, pored rukovodilaca domova zdravlja i bolnica, proći i timovi porodične medicine i predstavnici zavoda zdravstvenog osiguranja. Do sada je iz zdravstvenog menadžmenta educirano 100 timova porodične medicine.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.