Štampa

Utvrđene standardne operativne procedure za medicinske sestre/tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine

.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ambasade Švicarske u BiH uručili su danas predstavnicima domova zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Ujednačene i jasno definisane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene usluge. Priručnik sa 46 standardnih operativnih procedura, prvi ovakve vrste u BiH, razvijen je u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni Hercegovini – ProSes“ koji uz podršku Vlade Švicarske provodi konzorcij Fondacije fami i Ženevske univerzitetske bolnice. Radna grupa koju je imenovao doc. dr. Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, više od godinu dana radila je na izradi priručnika, a sve faze ovog procesa vodile su medicinske sestre/tehničari.

Zahvaljujući priručniku svim medicinskim sestrama/tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o svim procedurama relevantnim za njihov rad. Time im je po prvi put data mogućnost da na ujednačen i standardiziran način pružaju zdravstvene usluge, te povećaju kvalitet i efekte zdravstvene njege.

Savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić je ovom prilikom rekla: „Aktivnosti na polju standardizacije sestrinske prakse na području FBiH su od velike važnosti s obzirom na to da se već odavno ukazala potreba za definiranjem sestrinskih standarda, a samim tim i za izradom standardnih operativnih procedura zdravstvene njege.“

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer je izjavila sljedeće: „Priručnik o standardnim operativnim procedurama medicinskih sestara predstavlja važan korak u jačanju sestrinske profesije u Federaciji BiH. To je korak naprijed u ispunjavanju potencijala medicinskih sestara da odgovore na neke od najvažnijih izazova zdravstvenog sistema i da doprinesu značajnom poboljšanju zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“.

Projekat ProSes, koji podržava i finansira Vlada Švicarske sredstvima u iznosu od 8 miliona KM, provodi se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Pored rada na standardizaciji i regulativi u oblasti sestrinstva, projekat se bavi i unapređenjem usluga zdravstvene njege u zajednici, kao i visokoškolskim obrazovanjem medicinskih sestara/tehničara.