Štampa

Trodnevni seminar na temu mentalnog zdravlja

.

trodnevni seminar na temu mentalnog zdravljaU Sarajevu je danas završen trodnevni edukativni seminar “Prevencija mentalnih poremećaja i patologije u ponašanju u prvim fazama razvoja” koji su uz podršku Italijanske kooperacije u BiH i italijanske nevladine organizacije „CESVI“ organizirali Federalno ministarstvo zdravstva i Pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

Cilj trodnevnog seminara je jačanje sposobnosti bh. nastavničkog kadra u vezi sa prevencijom, ranom identifikacijom i sprječavanjem osjećaja nelagode djece u školama, kao i devijantnog ponašanja, te rješavanje mentalnih problema kod djece i stvaranje mreža saradnje između škola, porodica i specijaliziranih socijalno-zdravstvenih ustanova.

Na ovaj način se doprinosi multisektorskom djelovanju na poboljšanju zdravlja mladih, ali i na praktičan način implementiraju Politika, te Strategija „Mladi i zdravlje“ koju je 2008. godine usvojila Vlada FBiH.

Ovaj seminar realiziran je u okviru projekta “Podrška akcijama u korist djece i mladih koji se ubrajaju u posebno ugrožene i rizične grupe u Bosni i Hercegovini”.

Štampa

Trening za postupanje u slučajevima nasilja u porodici

.

Trening za postupanje u slučajevima nasilja u porodiciU organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu je održan dvodnevni trening trenera koji će provoditi edukaciju zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Trening trenera su proveli eksperti iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, policije, prava i stručnjaci iz oblasti nasilja u porodici, a proveden je na osnovu posebno izrađenog Priručnika za trening i edukaciju zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Cilj ovog treninga je obuka posebnih timova trenera iz svakog kantona koji će u narednom periodu provoditi edukaciju zdravstvenog osoblja u oko 150 zdravstvenih ustanova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH, to jest, u svim domovima zdravlja i službama za hitnu medicinsku pomoć u FBiH.

Osnovna namjera je da kroz edukaciju prođu oni zdravstveni radnici koji se sa slučajevima nasilja u porodici najčešće i susreću, odnosno specijalisti porodične medicine i ljekari opće prakse, psiholozi i psihijatri u centrima za mentalno zdravlje, specijalisti urgentne medicine i ginekolozi, kao i medicinske sestre i tehničari.

Ova aktivnost proistekla je iz Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za FBiH za period 2009-2010. godina koji je usvojila Vlada FBiH, a u čijoj su izradi učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava i eksperti iz nevladinog sektora.

U nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva je provođenje edukacije i treninga zdravstvenih radnika, a cilj je:

• Podizanje svijesti zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da u neposrednom kontaktu sa žrtvom nasilja budu senzibilirani u smislu utvrđivanja da se radi o žrtvi nasilja
• Edukacija zdravstvenih radnika za postupanje u slučajevima nasilja u porodici
• Podizanje svijesti o obaveznom prijavljivanju žrtve nasilja
• Obezbjeđenje potpune zaštite i povjerljivosti žrtvinih podataka
• Razrada sistema prosljeđivanja žrtve nasilja ovlaštenim institucijama bez dodatnog traumatiziranja žrtve
• Obezbijedit će se jedinstveni sistem postupanja sa žrtvama nasilja na području cijele Federacije BiH.

Trening trenera finansijski je podržala Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Štampa

Omerović u izboru

.

Omerović u izboruU srijedu navečer održana je peta ceremonija dodjele godišnjih nagrada kompanije „Nezavisne novine“ za ličnost godine, najbolje ministre, novinara i privrednika godine. U izboru su, glasanjem putem SMS-a i elektronske pošte, učestvovali čitaoci „Nezavisnih novina“, a u redakciju ovog lista stiglo je oko 80.000 glasova.

Sa 4.149 glasova čitalaca „Nezavisnih novina“, za najboljeg ministra u Vladi Federacije BiH u toku 2009. godine izabran je federalni ministar zdravstva prim.dr.sci Safet Omerović.

Ministar Omerović se u kratkom obraćanju nakon preuzimanja nagrade zahvalio čitaocima „Nezavisnih novina“, te naglasio da primljena nagrada, zapravo shvata kao nagradu svim uposlenicima Federalnog ministarstva zdravstva.

Zbog zalaganja za ubrzanje procedure za ukidanje viza građanima BiH za ličnost godine izabrana je Tanja Fajon, izvjestilac Parlamenta EU za liberalizaciju viznog režima za zemlje zapadnog Balkana.

Direktorica Centra za kulturni dijalog iz Sarajeva Sanja Vlaisavljević izabrana je za novinara godine, dok je za privrednika izabran Predrag Ćulibrk, direktor „M:tela“.

Za najboljeg ministra u Vijeću ministara BiH izabran je ministar finansija Dragan Vrankić, dok su čitaoci za najboljeg ministra u Vladi RS izabrali ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovića.