Štampa

Potpisani ugovori o dodjeli grantova

.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicineU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas su potpisani ugovori o dodjeli grantova za 19 odabranih inovativnih projekata iz oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravih stilova života koji se finansiraju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

Ukupna vrijednost dodijeljenih grantova za nevladine organizacije i zdravstvene ustanove iznosi 166.760 KM, a projekti su posvećeni prevenciji dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, alkoholizma, pušenja, kao i edukaciji i promociji zdravih stilova života.

Ovo je treća grupa grantova koja se realizira u okviru HSEP-a, a u prvoj dvije grupe podržana su 22 projekta na području cijele Federacije BiH.

Naime, u okviru treće komponente HSEP-a predviđeno je da se grantovima finansijski podrže projekti koji se odnose na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu i poticaj za saradnju između zdravstvenih profesionalaca i nevladinog sektora.

Cilj ove podkomponente projekta je unapređenje zdravstvenog statusa stanovništva putem pružanja sveobuhvatnih, kontinuiranih i integriranih zdravstvenih usluga s naglaskom na jačanju suradnje između zdravstvenih djelatnika (posebno na lokacijama gdje je porodična medicina već zaživjela ili uskoro treba da zaživi), te jačanju saradnje zdravstvenih i djelatnika iz drugih oblasti i nevladinog sektora.

S obzirom da se u okviru HSEP-a upravo implementira medijska kampanja „Mi mijenjamo sistem zdravstva, vi navike“ kojom se promoviraju zdravi stilovi života, podržani projekti prate teme koje obrađuje kampanja i jačanju njen učinak na terenu, a sve u cilju poboljšanja zdravlja opšte populacije.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH (HSEP) u periodu od 2006. do 2010. godine implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima IDA kredita Svjetske banke, Razvojne banke Vijeća Evrope i lokalnim učešćem od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada.

ODLUKA O DODJELI GRANTOVA SA SPISKOM PODRŽANIH PROJEKATA

Štampa

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas su potpisani ugovori sa odabranim izvođačima radova za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine na području Federacije BiH. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.407.014,67 KM, a rok za završetak radova je četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Radi se o trećoj i posljednjoj fazi rekonstrukcije ambulanti porodične medicine u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva. U prve dvije faze obnovljena je 241 ambulanta, tako da će ukupno u okviru ovog projekta biti obnovljeno 338 ambulanti porodične medicine na području FBiH.

Time se nastavlja kontinuirano jačanje i razvoj porodične medicine u FBiH, a sve u cilju efikasnije, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH (HSEP) u periodu od 2006. do 2010. godine implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima IDA kredita Svjetske banke, Razvojne banke Vijeća Evrope i lokalnim učešćem od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada.

Cilj ovog projekta je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine.

Pored građevinske rekonstrukcije ambulanti, kroz projekt HSEP do sada je, između ostalog, moderno opremljena 271 ambulanta porodične medicine na području Federacije BiH, a educirano više od 900 ljekara i 1200 medicinskih sestara.

Štampa

Radionica "Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH"

.

radionica jaanje institucija javnoga zdravstva u bihU hotelu „Sarajevo“ danas je otvorena dvodnevna radionica „Jačanje institucija javnoga zdravstva u Bosni i Hercegovini“ čime je zapravo započela implementacija istoimenog projekta.

Projekt “Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH” finansiran je od strane Evropske Komisije, iz IPA pretpristupnih fondova i bit će implementiran od strane Konzorcija EPOS i ICON u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BIH i entitetskim ministarstvima zdravstva u naredna 24 mjeseca.

Projekt se tiče jačanja institucija javnoga zdravstva u BiH na putu evropskih integracija u smislu unapređenja procesa monitoringa i evaluacije zdravstvenih podataka i informacija prema zahtjevima EUROSTAT-a.

Time bi se omogućila uspostava informaciono-komunikacionih protokola za standardizirano i jedinstveno prikupljanje zdravstvenih podataka u cijeloj BIH prema EU standardima, što, između ostalog, ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih podataka koji služe za bolje planiranje i donošenja odluka u zdravstvu.

Osnovni nosioci aktivnosti su zavodi i instituti za javno zdravstvo u BiH gdje bi se usvajanjem novih znanja i vještina omogućila efikasnija i kvalitetnija procjena stvarnih zdravstvenih potreba stanovništva. Planirana je i izrada specifičnoga softvera, što bi dodatno omogućila brzu i efikasnu izmjenu informacija vezanu za nadzor i kontrolu kako nad oboljenjima, tako i nad faktorima rizika koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

U pozdravnom govoru federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović  je kazao da je  korištenje IPA fondova unutar zdravstvenog sektora velika prilika BiH za daljnji razvoj zdravstvenih strategija i politika i njihovog približavanja i usaglašavanja sa regulatornim okvirom EU, što je u aktuelnom reformskom periodu vrlo značajno.