Štampa

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas su potpisani ugovori sa odabranim izvođačima radova za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine na području Federacije BiH. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.407.014,67 KM, a rok za završetak radova je četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Radi se o trećoj i posljednjoj fazi rekonstrukcije ambulanti porodične medicine u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva. U prve dvije faze obnovljena je 241 ambulanta, tako da će ukupno u okviru ovog projekta biti obnovljeno 338 ambulanti porodične medicine na području FBiH.

Time se nastavlja kontinuirano jačanje i razvoj porodične medicine u FBiH, a sve u cilju efikasnije, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH (HSEP) u periodu od 2006. do 2010. godine implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima IDA kredita Svjetske banke, Razvojne banke Vijeća Evrope i lokalnim učešćem od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada.

Cilj ovog projekta je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine.

Pored građevinske rekonstrukcije ambulanti, kroz projekt HSEP do sada je, između ostalog, moderno opremljena 271 ambulanta porodične medicine na području Federacije BiH, a educirano više od 900 ljekara i 1200 medicinskih sestara.

Štampa

Radionica "Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH"

.

radionica jaanje institucija javnoga zdravstva u bihU hotelu „Sarajevo“ danas je otvorena dvodnevna radionica „Jačanje institucija javnoga zdravstva u Bosni i Hercegovini“ čime je zapravo započela implementacija istoimenog projekta.

Projekt “Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH” finansiran je od strane Evropske Komisije, iz IPA pretpristupnih fondova i bit će implementiran od strane Konzorcija EPOS i ICON u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BIH i entitetskim ministarstvima zdravstva u naredna 24 mjeseca.

Projekt se tiče jačanja institucija javnoga zdravstva u BiH na putu evropskih integracija u smislu unapređenja procesa monitoringa i evaluacije zdravstvenih podataka i informacija prema zahtjevima EUROSTAT-a.

Time bi se omogućila uspostava informaciono-komunikacionih protokola za standardizirano i jedinstveno prikupljanje zdravstvenih podataka u cijeloj BIH prema EU standardima, što, između ostalog, ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih podataka koji služe za bolje planiranje i donošenja odluka u zdravstvu.

Osnovni nosioci aktivnosti su zavodi i instituti za javno zdravstvo u BiH gdje bi se usvajanjem novih znanja i vještina omogućila efikasnija i kvalitetnija procjena stvarnih zdravstvenih potreba stanovništva. Planirana je i izrada specifičnoga softvera, što bi dodatno omogućila brzu i efikasnu izmjenu informacija vezanu za nadzor i kontrolu kako nad oboljenjima, tako i nad faktorima rizika koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

U pozdravnom govoru federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović  je kazao da je  korištenje IPA fondova unutar zdravstvenog sektora velika prilika BiH za daljnji razvoj zdravstvenih strategija i politika i njihovog približavanja i usaglašavanja sa regulatornim okvirom EU, što je u aktuelnom reformskom periodu vrlo značajno. 

 

Štampa

Prva eHealth konferencija za jugoistočnu Evropu

.

ehealth konferencijaU organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Udruženja za istraživanje i politiku socijalne sigurnosti (GVG) iz Njemačke u Sarajevu će se održati dvodnevna Prva eHealth konferencija za jugoistočnu Evropu. 

Pojam eHealth zapravo predstavlja uvođenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sistem zdravstvene zaštite.   

Zemlje regiona su posljednjih godina na različite načine pristupile uvođenju eHealth-a u sistem zdravstvene zaštite. Konferencija je prilika za razmjenu iskustava i analizu različitih strateških pristupa uvođenja eHealth-a, kao i njegovog utjecaja na cjelokupni zdravstveni sistem. 

U radu Konferencije će učestvovati oko 30 stručnjaka iz ove oblasti iz 14 evropskih zemalja.   

Konferencija će se održati 03. – 04. septembra u Hotelu „Sarajevo“, pod pokroviteljstvom Evropske komisije.