Štampa

Šetnja za život 2009.

.

Šetnja za život 2009U Sarajevu je danas započela registracija građana koji će učestvovati u akciji "šetnja za život" i na taj način doprinijeti prikupljanju sredstava za borbu protiv karcinoma dojke a koju organizira Međunarodni klub žena ,Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku kozmetičke kuće Avon .Podršku ovoj akciji su dala i kantonalna ministarstva zdravstva Sarajevskog i Hercegovačko Neretvanskog kantona kao i mnoge javne ličnosti od kojih bi posebno istakli glumicu Aminu Begović i zamjenika gradonačelnika istaknutog sportistu Nenada Markovića.

Iako vrijeme nije bilo naklonjeno organizatorima , bila je vidljiva želja građana koji su se u velikom broju registrirali da daju doprinos ovoj akciji . Sama manifestacija "šetnjom za život će se održati 5 aprila a do tada građani i građanke će se moći registrirati ispred Federalnog ministartva zdravstva.

Štampa

Nastavljeno opremanje ambulanti porodične medicine

.

Nastavljeno opremanje ambulanti porodične medicineFederalno ministarstvo zdravstva danas je isporučilo medicinski standardizirani namještaj za ambulante porodične medicine domova zdravlja Konjic, Jablanica i Prozor-Rama čime je završena druga faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

U ovoj fazi na području cijele Federacije BiH renovirano je 116, a namještaj je dobilo 128 ambulanti porodične medicine. Ukupno, do sada je renovirano 248, a namještajem opremljeno 274 ambulanti porodične medicine u Federaciji BiH.

Trenutno se priprema i treća posljednja faza u sklopu koje će biti renovirano i opremljeno više od 100 ambulanti porodične medicine.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora započet je 2006. godine i trajat će do juna 2010. godine, a implementira ga Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima Svjetske Banke, Razvojne Banke Vijeća Evrope te lokalnim učešćem federalne i kantonalnih vlada.

Projekt jača primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno uvodi porodičnu medicinu u sve ambulante u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskim opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Jedan od glavnih ciljeva Projekta jačanja zdravstvenog sektora u Federaciji BiH je modernizacija i povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga stanovništvu na nivou lokalne zajednice.

Štampa

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja

.

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenjaU prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo danas je održana radionica „Prevencija riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u kojoj je, pored Zavoda, Ministarstva zdravstva KS i Centra za srce KCU Sarajevo, aktivno učestvovalo i Federalno ministarstvo zdravstva.

Naime, kardiovaskularna oboljenja su vodeći uzrok smrtnosti i invalidnosti u Bosni i Hercegovini,ali i najveći korisnik fondova zdravstvenog osiguranja. Zbog toga je kontinuirana prevencija ovih oboljenja izuzetno značajna, a posebnu ulogu u tom procesu ima primarna zdravstvena zaštita, odnosno timovi porodične medicine.

Federalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović je u svom predavanju govorio o aktivnostima Ministarstva na ovom polju te istaknuo da je temeljna odrednica reforme zdravstva u FBiH upravo jačanje primarne zdravstvene zaštite i razvoj porodične medicine bazirane na promociji zdravlja i prevenciji.

S tim u vezi, on je kazao da je 2006. godine usvojen Strateški plan razvoja primarne zdravstvene zaštite u FBiH, prošle godine Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008. do 2018. godine, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH je krajem 2008. godine usvojio i Osnovni paket zdravstvenih prava. Ministar Omerović je naveo i druge konkretne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva koje su usmjerene na sistemsko definiranje i jačanje uloge i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite i porodične medicine.

Ovom prilikom uposlenici Centra za srce KCUS, na čelu sa šefom doc. dr. Mirsadom Kacilom, prezentirali su rezultate projekta prevencije riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja koji ova ustanova u posljednje dvije godine provodi u saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

O značaju prevencije kardiovaskularnih oboljenja danas su govorili i prof. dr. Arif Smajkić, kantonalni ministar zdravstva dr. Mustafa Cuplov, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Mahmut Đapo, dok je pomoćnik federalnog ministra dr. Aida Pilav u svom predavanju govorila o formiranju registra kardiovaskularnih oboljenja.