Štampa

Nastavljeno opremanje ambulanti porodične medicine

.

Nastavljeno opremanje ambulanti porodične medicineFederalno ministarstvo zdravstva danas je isporučilo medicinski standardizirani namještaj za ambulante porodične medicine domova zdravlja Konjic, Jablanica i Prozor-Rama čime je završena druga faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

U ovoj fazi na području cijele Federacije BiH renovirano je 116, a namještaj je dobilo 128 ambulanti porodične medicine. Ukupno, do sada je renovirano 248, a namještajem opremljeno 274 ambulanti porodične medicine u Federaciji BiH.

Trenutno se priprema i treća posljednja faza u sklopu koje će biti renovirano i opremljeno više od 100 ambulanti porodične medicine.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora započet je 2006. godine i trajat će do juna 2010. godine, a implementira ga Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima Svjetske Banke, Razvojne Banke Vijeća Evrope te lokalnim učešćem federalne i kantonalnih vlada.

Projekt jača primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno uvodi porodičnu medicinu u sve ambulante u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskim opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Jedan od glavnih ciljeva Projekta jačanja zdravstvenog sektora u Federaciji BiH je modernizacija i povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga stanovništvu na nivou lokalne zajednice.

Štampa

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja

.

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenjaU prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo danas je održana radionica „Prevencija riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u kojoj je, pored Zavoda, Ministarstva zdravstva KS i Centra za srce KCU Sarajevo, aktivno učestvovalo i Federalno ministarstvo zdravstva.

Naime, kardiovaskularna oboljenja su vodeći uzrok smrtnosti i invalidnosti u Bosni i Hercegovini,ali i najveći korisnik fondova zdravstvenog osiguranja. Zbog toga je kontinuirana prevencija ovih oboljenja izuzetno značajna, a posebnu ulogu u tom procesu ima primarna zdravstvena zaštita, odnosno timovi porodične medicine.

Federalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović je u svom predavanju govorio o aktivnostima Ministarstva na ovom polju te istaknuo da je temeljna odrednica reforme zdravstva u FBiH upravo jačanje primarne zdravstvene zaštite i razvoj porodične medicine bazirane na promociji zdravlja i prevenciji.

S tim u vezi, on je kazao da je 2006. godine usvojen Strateški plan razvoja primarne zdravstvene zaštite u FBiH, prošle godine Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008. do 2018. godine, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH je krajem 2008. godine usvojio i Osnovni paket zdravstvenih prava. Ministar Omerović je naveo i druge konkretne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva koje su usmjerene na sistemsko definiranje i jačanje uloge i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite i porodične medicine.

Ovom prilikom uposlenici Centra za srce KCUS, na čelu sa šefom doc. dr. Mirsadom Kacilom, prezentirali su rezultate projekta prevencije riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja koji ova ustanova u posljednje dvije godine provodi u saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

O značaju prevencije kardiovaskularnih oboljenja danas su govorili i prof. dr. Arif Smajkić, kantonalni ministar zdravstva dr. Mustafa Cuplov, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Mahmut Đapo, dok je pomoćnik federalnog ministra dr. Aida Pilav u svom predavanju govorila o formiranju registra kardiovaskularnih oboljenja.

Štampa

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike Francuske

.

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike FrancuskeFederalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović primio je danas u Sarajevu ambasadoricu Republike Francuske u BiH Maryse Berniau i dr. Thiery Guillauma sa kojima je razgovarao o jačanju postojeće saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva te uspostavljanju centralnog Odjeljenja intenzivne njege u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Dr. Thiery već duže radi na uspostavljanju centralnog multidisciplinarnog Odjeljenja intenzivne njege u KCUS-u u kojem bi ljekari različitih internističkih specijalnosti na jednom mjestu pružali tretman najtežim pacijentima.

Ovo odjeljenje bi, kako je rečeno na današnjem sastanku, zvanično trebalo biti otvoreno u drugoj polovini aprila. Pored toga što će na njegovom čelu određeno vrijeme biti dr. Thiery, i dio opreme za ovu jedinicu intenzivne njege donirat će francuske bolnice.

S tim u vezi, na današnjem sastanku se razgovaralo o mogućnostima proširivanja ovog projekta i na druge zdravstvene ustanove, to jest uspostavi takvih odjeljenja u drugim bolnicama u Federaciji BiH, ali i uvođenju subspecijalističkog studija iz intenzivne njege.

Ministar Omerović je istaknuo da bi uspostavljenje ovakvog Odjeljenja intenzivne njege u KCU Sarajevo trebalo pokazati sve prednosti takve organizacije na osnovu čega bi se mogao napraviti mnogo veći projekt koji bi obuhvatio cijelu Federaciju BiH.

On je dodao da će za implementaciju ovog dugogodišnjeg projekta koji podrazumijeva i stručno usavršavanje biti neophodna, prije svega, kadrovska pomoć iz Francuske. S tim u vezi, dr. Thiery je istaknuo da ovaj projekt podržava i Francusko udruženje ljekara intenzivne njege.