Štampa

Nastavlja se edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

.

Nastavlja se edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

U okviru druge komponente Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP), koja se odnosi na jačanje upravljačkih vještina u zdravstvu, nastavljene su aktivnosti na procesu obuke zdravstvenih profesionalaca i to iz oblasti porodične/obiteljske medicine.

Naime, u koordinaciji sa angažovanom konsultantskom kućom Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ iz Zagreba, te medicinskim fakultetima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru trenutno se provodi ponovni ciklus kratkih petodnevnih kurseva iz menadžmenta promjena za novu grupu timova porodične/obiteljske medicine.

Ovaj kurs prati skoro 100 novih timova porodične medicine, ljekara i sestara iz svih kantona, a edukacija za timove porodične medicine sa područja Unsko-sanskog kantona će početi 15. septembra u satelitskom edukativnom centru u Domu zdravlja Bihać.

Cilj edukacije iz zdravstvenog menadžmenta je unapređenje upravljačkih i menadžerskih vještina zdravstvenih radnika.

Prema projektnom zadatku i vremenskoj dinamici, kratki petodnevni kursevi će se odvijati u još dva ciklusa: novembar - decembar tekuće godine i februar - mart 2010. godine za nove grupe od po 100 timova porodične medicine.

Inače, u prvoj polovici ove godine petodnevne kurseve uspješno je završilo blizu 300 timova porodične medicine s područja Federacije BiH.

Štampa

Svečano otvorena obnovljena Pedijatrijska klinika Jezero

.

Svečano otvorena obnovljena Pedijatrijska klinika JezeroU Sarajevu je danas zvanično otvorena restaurirana Pedijatrijska klinika na lokalitetu Jezero, a svečanu vrpcu presjekao je šestmilijarditi stanovnik planete Zemlje desetogodišnji Adnan Mević.

Pedijatrijska klinika osnovana je 1947. na lokalitetu "Jezero" kao prva specijalizirana stacionarna institucija za liječenje djece u Bosni i Hercegovini i Sarajevu s kapacitetom od 60 kreveta. Kako su potrebe s kapacitetom kreveta rasle, tako je i Klinika postepeno postajala veća te je 1991. imala 250 postelja za pacijente i majke pratilje. Početkom rata, u maju 1992. godine, Klinika je preseljena na Koševo.

Početkom marta ove godine Klinika počinje s radom na starom lokalitetu "Jezero", u novoopremljenim prostorijama gdje raspolaže sa 6.500 kvadratnih metara prostora. Trenutno, ova visoko specijalizirana institucija funkcionira s kapacitetom od 130 kreveta standardne njege i 30 kreveta intenzivne njege. Planirano je da zdravstvenu usluge pruža 253 uposlenika, od čega 46 ljekara, 143 medicinske sestre, dok će ostali raditi u pratećim službama.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, državnih organa i institucija Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, Kantona Sarajevo, uprave Grada Sarajeva, sarajevskih općina, te brojni ljekari, profesori i bivši pacijenti klinike.

Posjetiocima su se prigodnim govorima obratili generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Faris Gavrankapetanović, predsjednik Skupštine Kantona Sarajevo Denis Zvizdić i premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić.

Štampa

Šetnja za život 2009.

.

Šetnja za život 2009U Sarajevu je danas započela registracija građana koji će učestvovati u akciji "šetnja za život" i na taj način doprinijeti prikupljanju sredstava za borbu protiv karcinoma dojke a koju organizira Međunarodni klub žena ,Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku kozmetičke kuće Avon .Podršku ovoj akciji su dala i kantonalna ministarstva zdravstva Sarajevskog i Hercegovačko Neretvanskog kantona kao i mnoge javne ličnosti od kojih bi posebno istakli glumicu Aminu Begović i zamjenika gradonačelnika istaknutog sportistu Nenada Markovića.

Iako vrijeme nije bilo naklonjeno organizatorima , bila je vidljiva želja građana koji su se u velikom broju registrirali da daju doprinos ovoj akciji . Sama manifestacija "šetnjom za život će se održati 5 aprila a do tada građani i građanke će se moći registrirati ispred Federalnog ministartva zdravstva.