Štampa

Unaprjeđenje usluga polivalentne patronaže: Uručeni certifikati medicinskim sestrama/tehničarima

.

U Mostaru su danas svečano uručeni certifikati za 22 medicinske sestre i tehničara iz domova zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Livno i Tomislavgrad, a koji su u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes) uspješno završili obuku iz pružanja sestrinskih usluga u zajednici (polivalentna patronaža).

Štampa

Utvrđene standardne operativne procedure za medicinske sestre/tehničare u Federaciji Bosne i Hercegovine

.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Ambasade Švicarske u BiH uručili su danas predstavnicima domova zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima – revizija listi lijekova u FBiH za 2017.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 13.11.2017. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...