Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija listi lijekova u FBiH za 2018.

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 10.09.2018. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...

Štampa

Obavijest o izmjenama Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

.

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/13, 74/14, 94/15, 12/16, 25/17 i 6/18)...

Štampa

31. maj - Svjetski dan bez duhanskog dima

.

Kao i prethodnih godina, 31. maj širom svijeta se obilježava kao Svjetski dan bez duhanskog dima.