Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Vlada Federacije BiH je na 96. sjednici održanoj 23.03.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, radi razmatranja i usvajanja.

Štampa

Odluka o raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...

Štampa

Dodjelom certifikata za prvih 65 okupacionih terapeuta obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

.

Svečanom dodjelom uvjerenja/certifikata okupacionim terapeutima u mentalnom zdravlju u Federaciji BiH, obilježan je ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. oktobar na temu „Mentalno zdravlje na radnom mjestu“.