Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je okvirne rokove za 2016. godinu u toku koji će biti organizirani i održani stručni ispiti za dole navedene profile zdravstvenih radnika. Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave je potrebno slati najkasnije 10 dana prije tačno utvrđenog termina polaganja stručnog ispita na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 ) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž;

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.DOKTORI STOMATOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     25.01. - 04.02.
II    04.04. - 14.04.
III   20.06. - 30.06. 
IV   19.09. - 29.09.
V     21.11. - 01.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- sa početkom u --- sati.


DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

OKVIRNI ROKOVI

I     22.02. - 03.03.
II    23.05. - 02.06.
III   19.09. - 29.09.
IV    12.12. - 22.12. 

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

09.06.2016. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     08.02. - 18.02. 
II    16.05. - 26.05.
III   05.09. - 15.09.
IV    05.12. - 15.12.

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

30.05.2016. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

OKVIRNI ROKOVI

I     15.02. - 25-02.
II    09.05. - 19.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

24.05.2016. godine sa početkom u 16 sati.


MAGISTRI FARMACIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     01.02. - 11.02.
II    18.04. - 28.04.
III   27.06. - 07.07.
IV    26.09. - 06.10.
V     12.12. - 22.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

19.04., 20.04., 26.04. i 27.04.2016. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

OKVIRNI ROKOVI

I     15.02. - 25.02.
II    09.05. - 19.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

11.05.2016. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI

OKVIRNI ROKOVI

I     25.01. - 04.02.
II    14.03. - 24.03.
III   02.05. - 12.05.
IV    11.07. - 21.07
V     19.09. - 29.09.
VI    21.11. - 01.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.05. i 23.05.2016. godine sa početkom u 16 sati.


DOKTORI MEDICINE

OKVIRNI ROKOVI

I     01.02. - 11.02.
II    02.05. - 12.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.05.2016. godine sa početkom u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA INŽINJERE MEDICINSKE BIOKEMIJE 

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  sa početkom u --- sati. 


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  sa početkom u --- sati.

 


 

Štampa

Uputstvo za polaganje stručnih ispita

U Federalnom ministarstvu zdravstva stručni ispit polažu sljedeći profili:

- doktori medicine
- doktori stomatologije
- magistri farmacije
- diplomirane medicinske sestre
- diplomirani inžinjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike
- diplomirani inžinjeri medicinske radiologije
- diplomirani sanitarni inžinjeri
- diplomirani fizioterapeuti
- inžinjeri medicinske biokemije


Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br.9, drugi kat, soba 9 (Protokol Ministarstva).

Rad sa strankama je svakog dana od 9 do 12, drugi kat, soba 7. U istom vremenskom periodu možete dobiti dodatne informacije na broj telefona 033 207-272.

Neophodna dokumentacija za polaganja stručnog ispita koja se mora dostaviti kod ovog organa je:

- Uredno popunjena prijava koju popunjava zdravstvena ustanova koja je pripravnika primila na staž. (obrazac prijave sastavni dio Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, "Službene novine Federacije BiH" br. 6/11),
- Uredno popunjena i zaključena pripravnička knjižica,
- Ovjerena kopija diplome, a ukoliko je diploma stečena izvan BiH ovjerena kopija nostrifikacije diplome
- Osobni zahtjev kandidata (obavezno naznačiti adresu i broj telefona),
- Osobe koje su mijenjale prezime obavezno dostaviti vjenčani ili rodni list.

Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 300.00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.

Štampa

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Štampa

Ispitna pitanja i cjeline

DOKTORI MEDICINE

1. KIRURŠKA GRUPA (kirurgija, ginekologija i akušerstvo, ORL, oftalmologija)
2. INTERNISTIČKA GRUPA (interna medicina, pedijatrija, neuropsihijatrija, dermatovenerologija, infektologija)
3. URGENTNA MEDICINA
4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (opća medicina, medicina rada, higijensko-epidemiološka djelatnost i socijalna medicina)
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DOKTORI STOMATOLOGIJE

1. PEDODONCIJA I ORTODONCIJA
2. PRIMARNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I URGENTNA MEDICINA
3. STOMATOLOŠKA PROTETIKA, ORALNA KIRURGIJA
4. LIJEČENJE BOLESTI ZUBA, LIJEČENJE BOLESTI USTA I PARODONCIJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE

1. ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH PACIJENATA (17KB)

2. ZDRAVSTVENA NJEGA INFEKTOLOŠKIH PACIJENATA (14 KB);

    HITNA MEDICINSKA POMOĆ (14KB)
3. ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (16KB)

4.  ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH I ONKOLOŠKIH PACIJENATA (88 KB)

5.  SOCIJALNA MEDICINA SA ORGANIZACIJOM i EKONOMIKOM ZDRAVSTVA (104KB)

6. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

1. BAKTERIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
2. BIOHEMIJA; HEMATOLOGIJA
3. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA, MEDICINSKA INFORMATIKA SA STATISTIKOM I OBRADA LABORATORIJSKIH PODATAKA
4.  HITNA MEDICINSKA POMOĆ, JAVNO ZDRAVSTVO (120 KB)
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

1. DIGITALNE I KLASIČNE METODE RADIODIJAGNOSTIKE
2. RADIODIJAGNOSTIKA / pitanja iz dijela oblasti radiodijagnostika a koja se odnose na nuklearnu medicinu
3. RADIOTERAPIJA
4. ZAŠTITA OD ZRAČENJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

1. STRUČNA ISPITNA PITANJA (50 KB)
2. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

1.  KINEZITERAPIJA (65 KB)
2. FIZIKALNA TERAPIJA (12 KB)
3. MANUALNA MASAŽA (25 KB)
4. JAVNO ZDRAVSTVO, HITNA MEDICINSKA POMOĆ
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO) (22 KB)

MAGISTRI FARMACIJE

 Ispitna pitanja (93,0 KB)

Pravni dio (23 KB)