Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je okvirne rokove za 2017. godinu u toku kojih će biti organizirani i održani stručni ispiti za dole navedene profile zdravstvenih radnika. Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave je potrebno slati najkasnije 10 dana prije tačno utvrđenog termina polaganja stručnog ispita na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 ) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž;

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.DOKTORI STOMATOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I    13.02. - 23.02.
II   17.04. - 27.04.
III  26.06. - 07.07. 
IV   25.09. - 06.10.
V    04.12. - 15.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

11.10.2017. sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

OKVIRNI ROKOVI

I     16.01. - 27.01.
II    27.03. - 07.04.
III   26.06. - 07.07.
IV    25.09. - 06.10. 

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

18.09.2017. godine sa početkom u 14 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     30.01. - 10.02. 
II    03.05. - 12.05.
III   28.08. - 08.09.
IV    30.11. - 10.12.

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

30.08.2017. godine sa početkom u 14 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

OKVIRNI ROKOVI

I     13.02. - 23.02.
II    08.05. - 18.05.
III   10.07. - 21.07.
IV    09.10. - 20.10.

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

19.07.2017. godine sa početkom u 14 sati.


MAGISTRI FARMACIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     06.02. - 17.02.
II    18.04. - 28.04.
III   26.06. - 07.07.
IV    11.09. - 22.09.
V     27.11. - 08.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.10.2017. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

OKVIRNI ROKOVI

I     15.02. - 25.02.
II    09.05. - 19.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

05.10.2017. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI

OKVIRNI ROKOVI

I     06.02. - 17.02.
II    10.04. - 21.04.
III   05.06. - 16.06.
IV    17.07. - 27.07
V     18.09. - 29.09.
VI    27.11. - 08.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

03.10. i 10.10.2017. godine sa početkom u 16 sati.


DOKTORI MEDICINE

OKVIRNI ROKOVI

I     01.02. - 11.02.
II    02.05. - 12.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

25.10.2017. godine sa početkom u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA INŽINJERE MEDICINSKE BIOKEMIJE 

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  sa početkom u --- sati. 


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.

Više o polaganju stručnog ispita za farmaceutskog inspektora možete pronaći OVDJE